Cnh nh thay th nh y l, giy trng n qut, QR Code, kt, ni, wi, fi, camera khng, thng, sch, hng, dn s, dng m nhc, pin th h, b, phim ca, a l, c 37 V; 800mb nht n qu, ny c th, xem, nh, sn, xut, Ni th c th bay, c mi pht nh cho con ny rt b, nn l, ch dng, l bay, Gii Tr, tp bay, ln nhng m trong con ny bay, trong nh th cc, k, tt, bi v, trong, nh, n c gi, anh, em, ra, ngoi, tri, R ch cn gi, nh thi, l, n thi, my bay bay, i ch Khanh nn con anh em ch t bay, trong, trong, nh, vi, tht, vi, iu, kin, thi, tit, l, khng c di nh, Lp dn, ci, cng, tc m mnh, ni, nh, t tay, iu; Khin ny iu, khin cng chy ra nhn con ny c gi, cao nh cc, yu ci, khng, Nu, anh, gp, Tin, nh, my bay s, ln, h, xung. I my bay h, tun t g sang tri th, my bay cho quay tay nh Ti sao phi ni quay phi, cn bn ny; l, l, Trang, l, tri, l, my bay s bay, sang sao phi l, my bay s bay, trong, phi gt, tin, th. My bay s, tin, ri mai, ti s. I nh Cn by ln 360 nh y l, chnh ch phi nhng ci, my bay b, lnh bn no y th anh em chnh ci li anh, n tng, tc tng, t pha, ng, Th, nh, iu, khin, ny l, dng m ch, Barbie nh, a 153 nhiu Anh em ci ci in thoi, ny By gi, mnh s, khng gin, anh, em, ti v, nh, anh, em c th, dng ci, ny qut v, ti lun ng, dng, nh, mnh c By gi; mnh s, t v, nh ba m anh, em dng, Android, chy nhanh, Vo CH Play cn nh dng IOS tin, vo Appstore, nhanh c nhn vt v, tm kim khi l, ci, FPT, nhanh, nht, kin, gip; u tin, anh, em, nghe, mn canh; Ok, my ti xong ri, v, nh m M anh, em bt.

My li y n y n xong ri bt, my bay, i ch trong 3 giy, my bay n s, ln nh, ci, n nh, ny c th2, kt, ni, l, sai, anh, Anh, ang, nghe, n l, cy bi, cnh, em, kt, ni, ch, kt, ni, nhau, sao Anh em vo ng dng, va ti tivi anh anh em standee, Ok cm my ny. My bay Nga vi cht lng con ny ch xem cho vui, cho, nhau, ch, khng c nh, sn xut, ni, l, 4, cn con ny quay rt l, cha git li v cc anh anh em bm, vo y l, chp nh, em, cn bm vo y l Quay phim Khi no m iu, khin, ny b ca, anh, em, b, hi v b, mt th th anh, em c th n vo y iu, khin iu, khin bng in thoi, nh, th c, th c iu khin in thoi Php Cn my chc nng kia th. Con ny ch tp bay, cho n cng, khng C ch lm em bi, ny mnh cng, i bay nh Yu By gi, mnh s.

https://www.youtube.com/watch?v=ARQ9LxNwh-k