Ca noted noted th chng ta s, ci hp, nh th, ny ha nui, ta studio, ngoi, n bnh thng thi y l, ci ph kin, dnh cho, em, Nhn, trong, phn phim, Phantom thon nh, nhau vi, em, distro trn, i chin binh c hai c hn mt Ci l ci bay, ca, gold v mt ci, l c: do ny phi khng anh thy l, sinh non lm vic, khc, l, chi tit ny cc bn s c: cc: bn hnh, nh th, ny ha anh c nhn, thy l, kh, l, chi, tit v; rt, L p m trn y chng ta s c. My bay nhc Cc bn thy di y ci chng ta s c theo di Ok, nm, ny th di sau y chng ta s c; l, h, Trung M ci, con hng, ny n n gin, th ny thi, ch, Th, mnh s c; ci bay, ca, PC, Thi Ai Cc bn nhn thy. I missed calls to th ny my chuyn say no pha y ny l ci, my bay cho anh thy ci, bi n s, l, gm rt, nhiu, phn, ri, chng, ta, c press Vy, h, my nhn thy n kh l con ci, ny phi bnh anh phi 30Cm by gi, mnh s, bo Php, cho bn, xem, nha y chng ta s, khng th to hng dn m da li ci tay s, khi ci, t kiu, min ng, nhc bn, mt ngy, p, th, ton, b, bn, trong ca, con ny v; chng ta s; P li thnh ci bao gi, mnh s, ly ra tng, ci, mnh to cho bn, xem, nha y l, phn bi tr, ny Cm Linh kh l, nng ti xu m c, kim loi, Nhng m anh.

I con nga n gi kim loi thi y l, t ny y l s, phng trnh ca, Future nha Ci, ny cng bng, nha, cng, cng, l, sn, mu, gi, kim loi, xc m sng y th, ny th bn, thy sai k, nng s y l, ci Poppy bp trn mi, th bn c th, xy t pht ny, cn ci l, pha trn y chng ta s, gn cho ci, my bay cc bn gn, thch, ln, v, ngn hn, ch, khc y chng, ta s c ci, cnh, b, gy khc cc bn; rt; L p cc: l chi, tit, hn ci thng, ny th m nhc; a m nhc tip theo chng ta s c mt ci, phn, ph kin c nhn, xe, rc li y chng ta s c mt ci, l, ny qua tn ci bay, ny n c rt. L nhiu l, khin mun, coi, nh, l, cho, cc bn c, th gn; u m cc bn thch hn, mnh s, gn mt ci, phn, trn y y Phim, ny n khng c li. I theo ngi chng ta cng c mt ci phn, ph kin, khc, ai hay, l, chng ln y chng, ta khng ci, l, chng ta s c thm, ci phn, ph kin na th, ci, ny th, n, ch c duy, nht, gn c mt ch, lun di Y n coi ri ny cn y ha trong y n khng ci l, trong y th, cc bn gn trong y cho, n nhiu, nht ch, gn c em.

https://www.youtube.com/watch?v=U8LeZzZXbeE