My bay in thoi, ny tin li ny khi nui, l, nt, ngun nh, Cn mu, ny l, nt ny khi chng, ta mun ln, ct cnh, t ng, nhng mnh khi, ng, cng, ln, ci, bm, cho, nn, n s, t ln, vo ci, khon, nht, nh, nh; V ly mt N ln xong khi nht nh ri th chng ta mun ln, cao hn na th, ti g th, cn nn th n s, ln cao hn mt cht na Cn nu mt lc, h, cnh, xung, t ng 2 cnh xung, ny Nt, ny cn C: nt nu m cc bn, gp, nh, gi, sang bn, ny lc, ny sao ri, n n s, quay quay, vng ri, Sao bn phi ta quay; vng s, chy khng By gi, mnh s, cho, n bay, th li; ok, cc bn by gi; mnh s cho. My bay n bay, ln cc bn, nh m hi, gi m cht, iu, khin n c m nhc, V, tay, h, bi, coi, tao, l, ok, tao ln, cao ln, cao m nhc, nhng m bay, n nhng m quay; th, no ng V, vy bn coi, quay B: nhm hng khng bit ci; no l, ci; u n l, ci, ui m nhc, cn c nt ln vng dn nh mnh mi, dm l, cho bn Anh, quay n quay queo trc li n ly dn ln cao na y l, khng H; Ni; 360.

https://www.youtube.com/watch?v=7C6skGn4pb0