Το τηλεχειριστήριο Cendence DJI για το Inspire 2 & M200 – Πρώτη εμφάνιση και δυνατότητες επανεξέτασης