Αυτοκίνητα RC – ΑΈΡΙΟ vs ηλεκτρικο – Το οποίο είναι γρηγορότερο? LOSI DBXL vs LOSI σούπερ Μπάχα Ρέι