I lp li th thay v, con ngi phi iu, khin n ci, h, thng, ny n s, iu khin t ng, gip chng, ta, n s, rt l, ngn th, hai na l, n s, rt, l, chnh, xc, rt, l, mt v, c, nhng, cng, vic, iu, Khin hng trm do nh th ny th bt, buc chng, ta phi s; dng my tnh ri khng th; no con ngi, cng, lc, l, iu, khin mt h, thng qu, nhiu, ri, nh, th, ny mt cch, chnh, xc c th, my tnh s, m nhim, vic N c th iu, khin l, trnh 3 cc k, chnh, xc n tng, cm theo, l, trnh c lp, trnh, trc, hin, nay, chng, ta s, thc, hin, h, thng, tng, t nh, vy; u tin, l, chng, ta s, tm, hiu, v, nguyn, l, ca, remote s; Dng ti sao tho remote ra, nhng ci, remote khc v Ron, khc cng s, tng t thi y mnh s, thc hin trn. I chi s: ci remote ny, ch s c 42 hc pha di n, em, vo trong, ny c 2 c na chng ta s lm vic, tho, ra, hng, c, vi, cho, em, nm, vi, cao su l, hi, kh g, ra m nhc; th bn, tao s; Li ra rt l, kh li lun, n nn thy cht lng tt, lm nhng, ngy m rt, l, chc, l, n c m lun m nhc, ri n Ton b, bng mm rt, l, chc lun m nhc y l, nhng trc, joystick, anh em, thy l, t Ad0 AD 1 cho n C v y l, ra cc m v bn y s; li cc So snh N s, dng Home Center, khi mun, ta, gt, cn th n s, ct mt ci hiu in th, khc nhau, cho, nhng cc y t y s, gip Iu khin do bn cht, vn, nm, anh, em th hin thng thay, i da khi chng ta s, cp mt dng in ng, nh dng in ca, cc, cho sut, ng, sinh, ra, khi, th, ci mt ny, n s, nhn c tn, hiu, v, iu, khin, ra, Ging nh l, chng ta iu, khin bng, chnh, ci, cho sp, ny chng, ta s, s dng mt ci, b, chuyn, i tn hiu.

I x k thut s, sang Analog, chuyn tn, hiu nh, phn, 1010 tr thnh nhng s thay. I hiu in th tng ng cp cho nhng ci cc ny vi c gii nh vy, chng, ta, kt, hp, vi, mt Nano v, kt hp vi, my tnh s, iu khin c con Ran hon ton, t ng, Ok, th by gi; chng; ta s; bt! U hnh ca cc cc ny ni, ra, ngoi m, sao Vui ha ci keo ct ny ra li cc bn, trong, mnh s, hn qua y n, speak bn; tri, th, cng, tng, t lun y mnh s; cho cc, dy, vo b; v, gi, nh, th, ny Chuyn tn hiu in ghi t t amin hoi my tnh thnh Analog hin ta s; s dng chip, Chc c l, em bit mcp4822 hai con ny ta s; dn dnh, li d, h c, bnh, ta s, mc thm, cng, T m nhc cc; em x, l, Ny By gi c th, dn, k, c nh, li bn, t say: n li khng, tay, hng, n kh, l ti s; th ny khi n, ra bn, chnh, thc ca ti Ti s, dng mch in cho, n, gn, v, n chn, chc, hn, Ok, nh, th; No l c nh li rt, n ri by gi, mnh s, ni, vi, ai, i n m nhc kt ni, cn li l, ci n 29, ny mnh s; hng thng, v di y lun, cho, n chc, chn m nhc y l, s 1, mua ln, th, Nh s c 4 dy ra, cn c dy, ngun v, hai dy, tn, hiu receiver, Mnh s, lp, th, nh, v, n, vo y m, cha, c micro, USB mnh s, kt, ni mua.

I ny my tnh cn mun D, cho mi. I mnh s: hng vo mch, Arduino, Ok by gi, hon, chnh, v, mt chng, ta s, tin, hnh, np c cho, mt aveeno, ny n cng, ging, nh, np, pht, gian, khc, chng, ta s, vo Arduino, chn; first v, np code nn by gi; chng; ta bt. U chy th m nhc y nm thy Em b, remote remote cha, ci n ra, n ang, cht, n n mnh m loa, ln m nhc, ri ln kt, ni, thnh, cng, l, anh, chp y By gi, mnh s, thc hin, cp, th, nht, l sao chp; L trnh by gi, mnh s bay, ln, cho, mch Alo, Ny, l, hc, l, trnh chng, ta s, trong nh, lun, nh, th, thi, nn, thng, cm l, ang dch, qu, l, cng y l, khng th down nh y l, sch cho, nn bay, ra c bn; Ngoi th cng hon ton, tng t vi, th nh, ln, n 128GB ci l, trnh chng, ta ghi, thoi, mi, lun, dng, thc, hin, ban nha, ch dn mch IO ghi li lu, tnh, yu m nhc By gi, mnh s, nhn, nt, kch, hot trn, alo n T ng ra lnh, ba nh mnh bung tay, hon ton, khi remote anh, em, thy khng n bay, li hon ton, chnh xc, nhng, loi, tnh ban; u lc ny; chng ta bay, lun n chnh, xc 100 phn trm lun, Vy, l, thnh, cng, anh, em, chng, Ta c h: thng xy, my li b Lishou hon chnh bng, ie, n n t ng cc; cnh v bay y chang v, thao tc, ngoi, ra bay, m nhc; v, h, cnh By gi, chng, ta s, th cp, th 2; My tnh s, cp l, trnh Hoc li th iu khin trc tip thng qua mch anh chuyn thnh tn hiu Analog em, thy l, ci remote ny kt, ni v, mnh khng, h, ng, ti cc, joystick, lun, n bay, hon ton, t ng, ht, qu, l, tuyt, vi, lun, nh, Mnh, khng, v, Vi c: ch tng t nh th, ny chng ta, th, p, dng, cho hng lot do lun my tnh c th iu, khin cng, lc, hng lot; Gold vi, l, trnh chnh, xc 100 phn trm, vo ngoi, ra, n s c mt ng, dng, rt, l, hay, Nh n em l, chng, ta c th iu khin do n, khong cch t rt rt xa hng nhiu ngn km, cng c na qua internet vi con dao ny by gi c iu.

Khin bi, my tnh do chng ta ch vic, dng, teamviewer, iu, khin ci.

https://www.youtube.com/watch?v=WICd_fAPRdA