I M records ng bp cy en thy con non qun. I M th n qu l, t tin, ri Hm nay, chng ta s, th s, dng ci con Ran ngy kiu, dng n s, nh th, no th ci con Ran ngy, hiu k, dn mt lt, n, p, gi, cng, rt, l, r, n, ch c khong. Hai triu ri thi, l, Sng suy, lnh, ght, ai lt, na chng, ta s, review, chi, tit s, dng cng, nh, l, chi, tit, phn, ng bn, trong y th, chng ta s c mt ci, remote iu, khin cht lng ca, remote iu, khin, ny th, nm, Phn khc chi Thi ht nha, kh, l, gii lun, vo y chng, ta s c nhiu t in thoi, nhng m anh, em, lu l, do y l, sn, phm, gi r, nn l, cng, lu nha, nu m ci rt in thoi t tin, xung, th, cng, Rt l ng tic Ci remote ny th cng, cn bn ging, nh, remote chi, ph thng thi ch, ny chng, ta s, s, dng 4, pin hai a Cho xin ci nt, ngun, n y l, tin, chnh cc cc Anh ta s, caustic, cng c bn, thi, Khng c p: lm chng ta s c Speed g chnh cc mc tc, ny y chng, ta s c len, v, Thi c ct, cnh, h, cnh, t ng, lun, tip theo; ta s c m t, vt, l, mt ci, cnh, ph mt ci, lc, gic y Chng ta s c km, theo mt cnh d, phng y l, cp sc mc USB, Cui cng chng ta s c 1 sch hng, dn, thi, ri, tr li vi, con ra, th chng, ta s c y li cnh, ph ny l, pha di s c mt Ci cng nghe ny ci kiu, gic, nhi, rt, l, ging vi, con bc, thy p, lun y n s, Anh tn cht liu nha, th, bnh, thng, thi, nhng, m n, cng, kh, n cht lng nha.

Abs nha do y ta s c vin, pin bn pha, trn y l, ci phn quan trng nht, gip cho con do ny c th iu, khin c n y l, cc b, phn iu khin m t, nhin bng nha ht ra l con ny anh em Bay m c va: chm n chc, chn l s c vn, l, vai, cng, cn thn bi, hu c cu, iu, khin rt, l, phc, tp, n rt, l, quan trng ch, ny n gip ch, thng, bng, l, iu, khin c Dell, ci3 qu lun, ny th Chng ta c n n, cn mi ngun c n chp, cng p, lm ngoi cht lng, gia cng, th, n, khng c c, cao nha, em thy l, n l, cng bn, tri, n, Chng, ta c mt camera vi, mc gi, r, ny chng ta, khng th. No th vng qu, nhiu v, Ci camera ny cng, khng c ngi, mt n s, kh, l, un lc, ta s c; phn, trm, pin cng r nh lm khi, th, gii, ang, ta, cng c; cm bin n v, Gi, qu, r, vy c hi, hai triu, Ri tao m chng, ta c lun cm bin gip cho xc nh ci cao ct, cnh, h, cnh m khng bit tc dng n nh th no y ri ln ta s c, pin, pin cng rt l, nh chp, ICD Dung lng; l, 580 mm ht, tng Ng vi: 215 wh v vn tht hiu in th, l, 37 V mt xe, ang, ta c cng, mt tri, pin, sc bn, Tip xc; l, vo y l, tip tc ca motor con ny th ni, chung, chi, cho, vui c ch, cn c va chm, th N s: rt d, h, n s, v App Store ti mt ci, app, tn, l, santro ri by gi, th, kt, ni c th; chng ta s; v, wi fi, con ri, ny n Pht, wi fi, khng, n sentry, 1080, khng c mt khu, ri, khng, th, Kt ni c vi: mng wi fi ca, con ra na By gi, th n ln hnh y n b, ln ngc li Vng Tu vo li ln, na th n mi thng, l, li ci, tr kh, l, cao lun, n v c, bit n b in thoi.

Anh em thy ny b, nhin tng ny gi, l, n Thng, polyester chng, t li c con CPU ca, n rt l, yu lun x, l, qut, chm, l, em, thy l, t nhin, hn, tip theo na th chng ta s, thy l, ci, felt n kh. L thp luc hnh dung dch, vic lin tc, no khng c mn th ch yu thy hnh chy vui thi ng li con, ny thuc phn, khc, chi m ri, chng ta s, cho n y chng, ta th li n m bng ai in thoi, lun dng. In thoi m iu, khin lun n cng s, li th, bng, ny ta, ra, t trng li ri, ch Li ng, Phng m bn, Ci ny chc chn, va chm, my Con ny n bng nha n yu t qu v, chm vo xong, lun y th, chng Ta s c biu tng cho Sa Pa s; dng laser shot ca in thoi, lun, l, chng, ta s, th nhng, chc nng, ny n anh, chng, ta nghe in thoi, l, t ng, iu, chnh 3 lun n lp in thoi, n khi, ci, t forum, ci; Cht lng Camera, qu, thp, ri m gip, cho, n th n cc, k, t lun, ri bn, ny th chng, ta s c, chp, hnh, n, n chp, hnh c ri, Chp, hnh, th, n bn s, lu, trong, nhng, ta s c; hnh, ny rt, l bc; Lun s c vy thi ri, chng, ta s, khng coi phim, ny b, ln ngc, Cm n em By gi, t, nhin, l, tng s ny thot ra ri, vo li n ht ch ngc pht, ra, n y l ti Con gi, vo li n, mi bnh Thng li vi, ny cho chng, ngc, xung, lun, ri, nn, tao, ch, c, video, ngoi, c n, trong, ngc vy s ha cht lng, thit, ha nm, quc, Ti tay, chng, ta s; c s; y n s c; mt 12, cch iu, khin n, chng; ta s; Almost qut t trong ch c khng update language, ngn, ng d, l, chuyn qua ting Anh ri, Con cng c mt s; kh chu, ting, Trung, Quc, l, s, ly, th, ch c vy, thi, cho, vo xa, ri li tip theo y chng, ta c g, chc, Nng ny c hay n khi, chng ta s, v cc: ng bay, ny th n s, t ng bay, th, ny v y l, folder, A v hnh nh t ng, ny chng ta s, ny ra khm, ph bn, trong, ta s c; nh, th, ny chng, Ta s c ng cm camera y dn ln sut kp, ht, trn, l, quan mch li cm, led n, Vy, n b li mt bn, ri, ang, chng, ta s c mt con chip, rt nh lun.

I sn phm gi r, nhng em thy mt n cng tinh vi, lm nh n nht d, ny s; dn ra khi, sao anh tn y y th chng ta s c hai, servo, iu, khin n chp m Si Gn y iu, khin ci bnh di ny; Tt c bng nha, hn, anh yu, lm Nu m, Va, chm, l, n gi, l, xong phim ci, ny tao, ci, dy, dn, qua ng c pha sau gip cho b li v, gi thng, bng y chng ta s c; em, n bo bnh, rng, dn, ln, Ci cnh ci tn y phn, mu rng, ny chu, lc ln, lm li di ng c, n c, lm bng ng, lun, cng, n v, mt ng c c cho than bnh thng, thi, Ngy hm, nay thy cn by gi than th n hai dy, khng c. Khng chi than ch ti ba giy na pha di y th cm bin chng, ta c VC. Osps rau cm bin iPhone, cn chip, ny chch li cng, nh tinh xo, lm chung dng li cc, phn khc chi th, ny thi Nu, mun, mua, chi thay. I khng kh th cng n nhng m ly c chi lu di th, n, khng c gi tr. I chi lu di. U ch, l, i khng kh cho vui vy thi ch Con ny tht ra, th, ci, camera! U qu t b, tr khng gn gng, l, ci cht lng n, th v, thp qu, Tuy, nhin, thit k, ny c ci, l, n s, rt, l, kh, ng, hc, n s, rt l, m bay, cc; th em, lun, th, ng, l, nhng, con trinh, st H, chn thit k, ny n cng c l do gn nh v, rt, l, em by gi, chng, ta s, bung ci, remote iu, khin, ny ra nha y l bn mch, quan, trng, vi, lun, chp, ny n cho, anh em, ta s, mang tn, anh, tn C s: vo y, ok, ri, chng, ta s c; ci bn, mt nh, th, ny, ti n gin, lun mt trn, ny ch c nhng, ci, cho, tip nhng, ci, nt, bm, thi c mt di ny, th, tt c Hng; v, con chip, ny n Ni, chung Y ti phong ph ty chnh gi r, ny y th dn decal thi Ci b, khung, ny c s, dng chung, cho, nhiu, ci, remote controller.

Do l ci y s s dng, lm nhng, ci, vic, mt thnh, Solar, khc, c mn, hnh c 4, nt bm trng, ny ang, Ok By gi, chng, ta s, ra ngoi, quay th, anh em nh con ny chi, th, n cng, vui, v m cng, l Chng ta s Kp in thoi, ca y v, n s, pht wi, fi cho in thoi by gi, th, ch c vai, tr, l, ln, thnh, n li ln, ngc, ri n Ci, app ny n c vn, ri thot, hn ra, vo li by gi, n mi; Bnh thng ci li nh, ny ln ngc By gi, chng ta s, th chc, nng, ci, cnh, t ng, t nh, t ng c c: lun, l, sn, phm, gi r, nhng em, thy n cng rt l, lm lun, n bung, tay, hon ton v by gi; L h cnh nha ri cng rt, l, n lun v, ci mnh em thy th n rt, l, thp lun, ng, l, ci thit k, ny l do nhng thng, do gin ip bi v, ci mt n, thp hn nhng Zone 4, cnh wotcup, x, V, thm Ch nhng Gold, hai cnh, faster rt, l, nhiu, th, n ang cht, ny hay n ta, gt ln, gt, xung, l, n s, kt ni, ra, hai, cng, cho, khi, ng, t c ln nha ti l, chi, gi r, thi nhng m nn thy rt, l m N kh lm vo y chng, ta th, chnh c tc rt m.

I lun em tnh tc, ny n qua y th n s, nh hn n s, t nh, hn, n gi, l, chuyn c tc ti a n ngi lm. Do l ci kch thc nh, nn, l, nn, thy l, ci, ting, n rt, thp lun, Rt, l, nh li lu, nha, Ci thit k, ny n s, kh l, nhanh, nhy, nh, l, lun, A v c bit: v: ci tc hoa voan n ngi, lm ci Khong cch iu khin cng khc, th, n y th m thanh rt nh thi nha ng ri thit k, ny nu m l. My bay do thm th n rt n thi, Ti v n n ci n Ci mt nu bay, ci ny lu g khng, nghe ting lun, Ni, chung, iu, khin cng rt, l d, iu, khin lun phi ngi, lm L, do l, ci, cnh N l, cho Chi th ny l, khng thy bo v; Nn l, nu m khng, ai s, ra phi chm, l, n s, h, l, chi, ny chng, ta, cng, cn thn cc; ngy mai, cng, kh, l, vui v, Tuy, nhin, l, anh, em, thy l, ci fans, n thp; Qu n l, ci mn hnh y l, nhn rt, l, chn, lun, n c dp git git, ny ci nt, th, xin, ng, vi, ci, chi, thi, qu, r, lun nhng m cc; fans, n, qu vi; vic, iu, khin ngi, kh d, dng, kh, n gin, n N nh lm nu m gi, khng ln thng ang bung tay, ra, l, n t gi con v, tr, lun n t nguyn.

U cao lun n 3.000 lm c cm bin bng na h by gi p, nha bit p cng, kh, n l, nh nhng, lun, anh, n em, thy cc c cu y n c cu, iu, khin, ca, n l, cc c cu, iu, khin, l, nu m Khng may va chm m n nh hng ti nhng ci trc, ny n nh, hng, ti c cu; iu khin, ny l, h, n rt, l d b, h, Nu m khng, ai s, ra Chm by gi, mnh s, th, iu, khin bng in thoi nha; mnh S khng dng ti remote na n, cng c ri ro na anh em thy by gi, mnh s, iu, khin bng in thoi, nha, ri y mnh s, s, dng, ci, cho, xut, iu, khin iu, khin trc, tip m in thoi, ny ra iu, khin tn, bng, Ci in thoi, ny l, kh l cc lun by gi nghing qua nghing li n y mnh iu khin bng bng bng gi in thoi, lun n Anh nghe in thoi b, trc h, n cng, th v, cng, vui ha p, dng, cho shop, anh, ta s, Dng in thoi n b, iu khin lun khi s, dng chnh cho in thoi, iu, khin, cn nh cua, no th n s, iu khin bn, Tuy, nhin, ci, tr, n kh, l, cao lun, nha ta s, vo y iu, khin bng, tay, ti li Ni, chung N cng vui Nhng m ci, ci, hiu, qu, khng c ra; u rt, l, em lun By gi; my s; thc hin, cc: thao, tc, l, v, nha, Mnh c; l, l, trnh, cho, n n Tri, hay nh, vy, ri, coi n, sao; Ok, Con nhn n; Ny qua t quay ha em ngt nht, xu m hng, sn xut t chc nng, lm g na n y ny b, ny huyn, no c g, Thi, khng c suy nha Vy nha, Ci, ny c cho, vui, thi, khng c tc, dng g, ht, chn, lm M by gi p, ny vi, thit k, ny th tc, rt, l, cao lun, qu tht, cao ln y n ci tm iu, khin cho n khng bit bao nhiu th, mnh, th, coi, khng c, khi n.

I lun khng ti y l, sng wifi, rt yu nha thi, nhng n iu, khin ri n ku th, lo n iu, khin c iu, khin iu kin, ri chi con ny l, ht sc, cn thn nha n b bt iu khin y n N c iu. Khin n mt sng m nhng con ny em bit: ri gi, n r, qu m n mt iu khin, i lun ch, khng c ch, Paris, cho nn, khng, ni, chung, l, ng ri Con ny l ci, my qua cho vui thi. I khng kh hn 300 gi m li gn s thai by gi, lun, cn 1 PIN AA n t, ra t hai, cnh, t v, trng, t gnh c phiu, qu l, t ng, h, cnh, lun, n Nhn, chung y l mt con Ran ngy theo Bc. Thy p qun i M anh em th, no mu, sc, n cng, mu, trng, xm qun.

https://www.youtube.com/watch?v=xuzhQ67rNrM