000 th vi; ci; khon; u t ny: th cng, nh, nghe, khng, vn g, Nhng, m c tnh, ng dng, rt, l, cao nguyn, l, ca, n, th, Cng ging nh ci b, tay gp, mnh tng hng dn, em, t ch, l s, dng, mt c quan, tr m nhn, nh sng, t ci n led pha di ny hoc l, ci n tn, hiu y iu, khin motor iu, khin servo, hin, nay, ngi, ta, Ch sn lun ri, Nu m anh, em khng, thch, t ch, th c th, l, mua, b, sn ny lun l, thuyt, iu, khin cnh, tay, robot, th, mnh, c vi, phn, kip, sau, anh, em c th, vo tham, kho, ri bn, trong y chng, ta s C mt t giy Hng, dn s, dng ta s c; mt dy, sc, micro, USB tip theo; ta s, khng c; dy, n gi, ni v; V y l, mt ci, vng c th, l, mc vo trong, ci, vt, no nhn, vt, chnh, hy nm y cht; Liu nha th cng, kh n ngi do ri y l, ci ny mnh, va ni, l, n c hai, ta gi, l, khng nh, sng, n s, ni, cn ci mt ny nhn bit c: l, ci n, ny n tt hay lm v; chng ta s; s Dng remote iu khin hoa l in thoi m tt m ci n ny iu khin cho ci servo pha di y l s nh th, ny bn, hng, th, chng, ta s c nt on off vo y l, ci nt iu, chnh, ci, hng v, con ny N bt khi s, dng, pin sc cng rt l, gn lun ch sn gn, lm B y ta s c, chn, p, n, cn c cao ln, vy n l, n phi c ci ch get ny pha di y c thm, hai n lun che li n Th n khng chy ha Mnh m ra, nhn, din, cho nh, sng, h, chy, th m lp, vo chuyn, ta s, nhn lc, ny N iu, chnh, cho gi, cn y th mc v; ngoi nh, sng, ra, th s, dng, xung, l, rt, ra, ok, nhiu, anh, Em th thnh cu c cng s, dng ci, ny na ri By gi, chng, ta s, lp; v, a bt vo y cng tng, i thi n vo y v, phn ny cc bc.

Vo y t tng, i thi nh khng tht s, l chc, lm! Do l ci trng lng va phi thi, nha, anh, em, dng, cu, ci g n, ln, qu, th, n, khng c c? U n s: buc N n bt, vo nh th, ny ri th by gi, chng, ta s, bt, ngun, ln, n ri, Ci, ny mc vo y ci, a ch cho ny xy ra, th n nhn, vo nt, ny i e22 c nt phn xanh y ny Chng ta thy dng lc con xanh, ny n iu khin na cc fan xanh ny hin ti l, nhn mt ci, l n s a i b v, gia A v nhn hai ci th rnh Ca s; chnh ny gi, chng, ta s, nhn, hai, ci, n, Sng ny h, n tt, n n sng n anh hi ci, ny ang tt, v, vi, ci, vic, iu, khin bng, ci, remote controller n s, iu khin vi, khong cch, rt, l, xa, lun, ri, Vy, l, n ht, ta c th, ct, nh, ci, hp, qu, Ny vo n li kh, nhiu bn ha khng phi l, ci n, lm thm, mt ci, mc nh, vy, Lc, ngoi, rt s, g g, ra, cho, n d, n trong, hai tng, qu, tng, nhn, ri, cho, ngi, yu, hay m nhc in thoi; ra, sao, Ok, Ci g cng c ci Th ht, em, chng, th, gn, v, m ci; u vng trn, ny n trng lng cng, khng, mun bi, ny cng khng, lm nh, hng, n kh, nng iu, khin ca; con Ran v chng ta di chuyn.

https://www.youtube.com/watch?v=cm0oHNxXZQE