Kt hp, mc cng vi, Blackberry Pie, chng ta, cng s, s, dng, mt ci, phn, mm iu, khin c tinh, chnh c nng, cp, thm, mun, Hin, ti th, ch, th, pht, trin c Android, trn, IOS, th, cha, th s, dng bn. I surprised chnh sa li chng ta cng th nng cp cho Fpt ra na My dn tao s, tin, hnh, lp, thm, mt ci, Cn i vi HIV th chng, ta s s, dng, tay, iu, khin Analog, cng, vi, phn mm beautifly, th, vi B, tp, like Chng ta cng c th, thm c nhng m ngun, nguyn, l, c bn, ca, chng, ta s, s dng hm.

https://www.youtube.com/watch?v=hMKUWNN_Cz0