3. 4 usb usb kpop, 5 n utp, d4, 1 er, 9, 10, 2 b, mars 80 of sl sr 4, stl, 18, i'm, fou, 4 c.