I Chng ta s: cp mt dng in ng, nh dng in ca, cc, cho sut na sinh, ra, khi, th c mp, ny n s, nhn c tn, hiu, v, iu, khin ra, ging, nh, l, chng, ta, iu, khin bng, chnh, ci, cho, sp, ny chuyn, tn, Hiu in li t t in hoc my tnh thnh Analog hin ta s s dng Chip mcp4822 by gi, mnh s, ni, ci, adeno, ri y l, xung mt mua, ln, th, nh s c 4, dy da m nhc. V! U m s! Are you speak m? Ch kt ni modem, ny ci, my tnh cn 4 giy v; mun mnh s; hng vo mch, arno, chng, ta s, tin, hnh, np, c, cho, mt aveeno, ny ln by gi, chng, ta, bt; u chi; th m loa, ln ri, nn, kt, ni, thnh, cng, l, Anh hn thp n cp th nht l sao chp, l trnh by gi; l s bay, ln, cho, mch Alo, Ny l, hc, l, trnh By gi, my s, nhn nt kch hot trn, alo n t ng, ra, lnh bay, mnh, bung, tay, hon ton, khi remote Anh em thy khng n bay li hon ton, chnh xc, nhng, loi, tnh ban; u lc ny: chng ta bay, lun n chnh, xc 100 phn trm lun, Vy, l, thnh, cng, anh, em, chng, ta c h, thng xy, my li b, jisho hon chnh, bng, n N t ng cc cnh v bay y chang, vy thao, tc mi; u bye, m nhc By gi, chng ta s; th cp th 2; My tnh s, cp trnh hoc li th, iu, khin trc tip thng qua mch anh chuyn thnh, tn, hiu, Analog em thy L ci remote m kt, ni v, mnh khng, h, ng ti cc cho bit: lun n bay, hon ton, t ng, ht, qu, l, tuyt, vi, lun, nh, Mnh, khng, v, vi c ch, tng, t nh th, ny chng, ta, th, p, dng, cho hng lot do Lun my tnh c th iu khin cng, lc hng lot, Gold vi, l, trnh chnh, xc, 100 phn trm, vo ngoi, ra, n s c mt ng, dng, rt, l, hay, nh, n, em, l, chng, ta, c th, iu khin do n, khong cch, t rt, rt; Xa hng Nghi xe, my cng c na qua internet vi con dao ny by gi c iu.

https://www.youtube.com/watch?v=IC8t0eXpuqU