I ca Google thit b bay, khng ngi li ng dng giao hng tn nh ca, Google, phi tm dng hot ng c sau khi b, qu tn cng Lin tc nh iu, hnh, dch v, giao hng, Win cho bit dch v, giao hng, tn, nh, bng, rn, Th camera cng phi tm, thi ngng hot ng, sau khi cc, thit b, ca, h, lin, tc b, nhng con qu ang canh gi, T, tn, cng theo bo gia camera than Nguyn c cng, ty Apple ca, tp on Google iu, hnh, chuyn, cung, cp, mi, th, T c ph: thuc v, dng vn phng cho, ngi, dn, camera k, t nm 2019 Tuy nhin dch v, ny phi tm, dng ng, vo thi, im m nhu, cu, giao, hng, bng, dng thanh cao a Camera b; lin tc, Phong, ta, bi, dch c Bch, 10. Chnh v tn cng, mi, nht c cng, balas mt c dn, a phng quay li v, ng ln mng x, hi, ng Roberts, ni vi, bo gii, camera tham, vng qu, Hnh, ngh, rng d, l, k, hy dit, 2 g, tng, t chim, qu, cng cc; loi Chim khc nh Diu, Hu V, i Bng ui nhn v tn cng n trc, mc thng bo vi, khch hng, Quyn cho bit chng ti xc nh mt s, loi chim, trong, khu, vc, thng bo v, khu vc, sinh, sng, ca, mnh, bng, cch, tn, cng, vo Cc bc th ang bay, i truyn hnh abc Quc dn li ngi, pht ngn ca, Hunh, mc d, iu, ny xy ra, ph bin trong, Ma Chim, Lm T nhng chng ti cam kt lun bo v, mi trng v, mong mun cc, chuyn, gia v, loi, chim Iu tra thm Hm, nay, cng, nhn, mnh, trong s, hng ngn, kin, giao, hng, rt, him c chuyn den va, chm vi, trn ngi, pht, ngn cho bit thm trong, trng, hp, chim, va, chm, trc, tip, vi, n ca, hng, Chng, ti c nhiu, cp d, phng C, th tip tc bay, an ton theo, gi camera, thm, nh iu, hc named ni vi, ABC Cho And you like qua bo v.

Khu vc sinh, sng, rt k, lng nh, trc y chng, khng tn, cng, trong, khi, ng, vinagarden, ngi, hng, dn, ca, UAV trn.

https://www.youtube.com/watch?v=TZXT9FVn3_E