I ni ny. L Cng Vin K, Jura, sp, m ca, n khch, nh vi, ngy trc mt s c nghim, trng, xy, ra, dn, ti ci, cht ca, nhiu, nhn vin ti cng vin khng b, ph sn v; chuyn, ny nh. U t quyt nh mi mt s, chuyn, gia n ni, ny nh gi v; mc an ton, ca, n, khng Lu, sao John hammond nh sng lp Cng Vin K, Jura, mi, c tin s, Alan Grant, nh c sinh, vt, hc, v; cng s, ca, anh, Tin S: Alexandre Yersin; ha; u t: 35 cho cng, tc, kho c ca, h, Alan v, Ashley quyt, nh, n cng vin ny tham quan, mt vng, t th, h, vo mt nh ton, hc khc, thnh, lp, t chc, gia nh, gi, n hn, o hoa ngi cng Vin ny c xy dng mi ngi, vt s, xe knh, t trc, cnh tng, ny ngi, lp, tc, tin s, Lan kch, ng, n nhng, ci, chn, anh, nghin, cu, khng, long, sut, vi, chc, nm qua khng nga by gi li c tn mt nhn thy nhng Con khng long sng sau h, ti trung tm nghin cu, chim ngng, qu, trnh, ngi, ging, khng long nhn, con khng long non mi cho. I Alan nghim tc hi n l, ging g th nhn vin n n l, ver adapter nh vy, anh bt, chc loi ngn, cn ca, mi ngi chy ti khu nui khng long chim ngng.

My con value selected, trng thnh hin ti va lc n gi n mt con tru c c th t trn, xung trong nhy mt con tru b, gp, sch c lng th, sn, ng, gn, ni, khng long Vera, Doctor l, loi sn, mi cc, k, thng minh, T sau khi b nht y Ch vn thng xuyn, thm d, ni mng li in yu, nht, bui, tra d c cc; chuyn, gia cng, chu, trai chu gi ca, ng v, cng vin thm, Th, Trc, tin, h, tham, quan, khng, long mu, kt y l, loi Khng long n, tht c th ph np p nhng. I sut na ngy cng khng thy con khng long mu, ght, no xut hin sau h, ti khu vc ca, khng long bo cha, Th, Gii, Khng Long Bo Cha, cng bin mt mt cch, l, lng lc, ny nhn vin th mt con xe, ny ra d. Khng long ti nhng Xem trng, khng c tc, dng khng, lu, sau, phng, iu, khin thng bo mt, cn bo chun b b, vo mi ngi buc phi tr li trung tm iu, khin th nhng, cn bo ti, nhanh hn, so vi, tng, tng, ca, h, ng, Lc ny h, thng in cho, cng vin, cng, bt, ng, gp s c, cui cng s, tham quan, phi dng li khu, khng long bo, cha, tn, nhin, cu b, TeaMobi pht, hin, con d, ni c th, ra, th, nay, khng thy. U na nhn k, nc trong, h, rng dao, ng mt con khng long bo cha t t tin li c b, Alice mt thy r tnh hnh bn ngoi nn, kim n pin soi ra ngoi cc xem khng ng li thy mt con mt ca, khng long Bo cha ang nhn mnh trm s b, lt tm thi bo v, hai a b, an ton nghe thy ting ht ca, chng ta lm ly, mt qu, pho hiu ti con khng long con khng long ri, khi, cho, chic, xe lc, ny nh ton, hc mc M cng cn mt qu to hiu st con khng long ra xa mc xung anh ta b, thng nng nhng cui cng vn coi nh, gi c bn, tuy nhin, trang, ch, trong, nh v, sinh li B, Bi L v, tr thnh ba ti cho con khng Long bo cha cng lc Island cu, c hai, b, ra khi chic xe b lt va ra ngoi, Alex li ht, tong ln Alan vi, bt, ming c li v, th ni, ch, cn khng c ng s khng, b, pht hin, th, ra, tt c khng long Y, u c: kt hp, vi, gen ca, loi, ch, ch, nhn c thy vt th, chuyn, ng, qu, nhin, khng long bo cha, ch gh li ngi, hai, ci, ch, khng c nh, h, ming, cn cui cng erin dn theo, l, tr chy, vo trong, rng, cng, Lc trung tm iu, khin cng, tm, ra, nguyn, nhn, ca s c th ra, mt lp, sinh, vin v, cho thu, Cm thy bt, mn v, tin, lng qu, thp nn, ny ra, nh, n, cp, vi, khng long sau m thm, lin, lc, vi bn, mua, anh, Ta nh cp phi khng long v bn vi, gi 100, ngn mi qu, ti anh ta chnh sa thit lp h, thng, h, thng k, lit 18 pht sau mang qua khng long ra ting, cn nhng con bo lm anh ta lc ng cui cng b; khng Long mu, kp tn, cng, v, tr chi, ngy hm sau, alanin v, hai, a tr tnh dy trn, cy, h, kinh ngc, khi, pht, hin, khng, th, sinh, sn da theo, thit lp, ca, nhn, vin, nghin, cu, tt c khng, l, mt y phi, l, con c Mi ng chuyn, ny c l, l do gen ca, cc, nh, hng c li ch, mang rn lng tnh, trong, mi, trng, n tnh, chng s, t thay, i gii tnh ca, mnh, ngh, ti y tin s, lp tc, dn, hay c phi quay v, lc ny Trong trung tm iu, khin drone, ang ngh, cch kch hot li h, thng, an ninh ng ku qun l, khi ng li ton b, h, thng Mc d, h, thng, tr li bnh, thng, nhng, vn, cn khi ng cu, dao, tng, bng, tay, mi c th.

Khin H thng an ninh hot ng tr li Ali v, th sn mtlon ti trm pht in rt thng, h, pht, hin, nh, con khng long velociraptor trong, lm thot, ra, ngoi, th, H, thng, an ninh khng hot ng mt on quyt nh mt mnh. I ri chng ra v im s led kch hot ngun in cu, dao ng, bt, H, thng, an ninh trong cng vin khi phc tr lnh nhng nhm Alan ang treo hng ro in vn, khng h, hay bit tm b, tt li pha, sau cu, bt, ng Cm thy cnh tay t rn, sau Nh phi hng, Giu, Cng may c Alan cp cu, kp thi, cu b, mi tnh li t, t trong, hn m sau, Anh hiu lnh, tng b, nhng h, khng bit rng hai, con fabricado, ang, t t tin li ch, H, cu b, thm nhm cht hai mt khng, dm th, mnh hai, con khng long Vera, rapper, ang, sau, lng cu, chng, t t th; u ln; v, lc nguy, cp Era, C; mi s, sn, Thuc s, ch, ca, chng, ri, vi, vng, Trn, vo trong, t Nhng ng lc ny cnh ca, t Li b, kt palaz, capter, Sng, ngay, ti m! U vo t v: ng ln ra, sn, electrique, thi c chy sang pha bn, kia, ca, nh, bp, nc, ny tm nhn, thy mt nh, kho, pha, xa, cu, lp, tc, ng, dy, chy, v, pha, vo lc ngn, cn treo si tc tm ng ca li chn.

Con valid captor ngoi Cng, cn cha kp thuc vo nhm mt con validator khc nhn thy hai ngi hai, a b chy. I tm tin s: Alan Flip Mc d, trong, tay c xung, nhng, h, vn la chn, quay tr li phng, iu, khin Tuy, nhin v, reflector li khng, nh, bung, tha, cho, h, vo lc, nguy, cp, airiz, pht, huy, ti nng c bit ca, mnh, ng, tt C ca, trong phng iu, khin sau, Khi phc li cc, thit b c bn, em gi in cho, jean Hermann cui cng, cng, gi c th vin lc, ny cn valid after v ca, knh, Sunhouse, mi, ngi, buc, phi chui, xung, ri, thng, gi, ri, khi y Tre Trn vang ln ting ng ln, paragraph T, xc, nh c v; tr ca, Iraq, xut na ko c b, xung ca, Mai, alanin, phn, ng, nhanh, nn, mi bin nguy Thnh, An lt sau h, tro ra, khi, l, thng gi, chun b dc theo b, xng Khng long xung di t, nhin validator t ng, sau, xng, ln bn, h, ng, xung, t lc, ny hai con valid raptor chy ra chn 2. U c mt ca, h, lc, ngn, cn treo si tc khng long bo cha bt, ng, xut, hin git cht 2. Con Vera Doctor mt cch d, dng tin s, Lan v, mi ngi cng, thun li tp hp, vi, nhng ngi, khc, v, ri khi, Hn, o ny Cng Vin K, Jura l, b, phim cng chiu, vo nm; 1993; vn.

https://www.youtube.com/watch?v=FmNa4Y6cesg