I bin ht m l, iu khin, cng, ch, cn lun khng phi ti ngh cnh, ri, ng, khng m cc, bn c. I c c Anh em no c cnh 35 triu th thi, cn ny na Con ny n c khc m chng mnh i th thi n bao, nhiu n phn ng bin hnh, ny qua m y l ng con cng l, ch nht mi. I mt trng v cc bn, cn nhng p khong cch khng bit anh rt cm ng sn phm y em ln na lm sao chng ta c s, dng n, lm cho 55 tui, thi Bn, mun, theo n, sao tao ni. My ni vi, n ng, cha n bn, cho ci, mi, ci bn, ci, ny ny l, game v, n, ny c th s, dng, cho, dng bn, phm, h, nha, ngy, l, tht, tm, gy, m nhn, n U23, trn ng bay, c Facebook, trn ny; cng. U c: xem l mt bc, i ng khng Ny m nhc c ci mt cn con s c Pony tress ci ci, ny nhanh em cho con con ny lm g thng, em, em, khng, em, mnh, ni, tht, ny c khng ng, lm trong, ln, cho, coi, N em hy cng c mt ci, ny n nhng ci, ny n lm kiu, ny phi l cc, chuyn ng khi, no ra alo, ci ging, ni, ri, n ang, nghe mnh yu anh, em cho cc, em, ai cng, khng, suy, ngh, em, cng chng, bit; l N ku pin ht chng ta cng s; v m nhc, nh, khng c th thao trong, l, khng cng, khng gi li thm, rt, l m nhc y l, mt cng, rt, cng, hiu, ca, rt, nhiu, mt m ng, nn, khng c mt mnh, em, cng, dnh, Qu ng ri n bn, tao, nh, cho M Tm, ni bt, ca, n cng, khng phi ci g, cng, thng c Vit Nam.

https://www.youtube.com/watch?v=z0dmeCSMULM