U lm ci bn nng cp, ca; 8811 cho, anh, em, Chng, ta s c, mu, nh, gi, v, ci, mu, Flycam, ny ri anh, em, nhn, nu, nh, anh, em, no y v, xem qua ci review; v; X20 th khng, khc g c V, nu nh mt S anh em tng theo di v, ci Flycam, gi, r, th anh em s, thy l do c mt s cc: ci, kiu, nh, h bn, ga ci, th, trng, thng, hiu, khc, nhau, h, ng cc, thng, hiu, khc, nhau, cho, n, tn, n s, khc nhau; V: d: nh l, qu kh trc y th c sg108, ny v, xy l193 N l, mt nhng m tn, gi, khc, nhau v y th y lm sn phm, ny l, 88, 19, phin bn bay, xa phi cm vn, vy, thi, em, trn, tay, cm ca; N th l c pin sc ri, b c mn hnh LCD, gia quan trng nht, l, hai ci, cn iu khin ny v; hai con iu, khin nt bn, ny; l bn, taximet, anh, em, khng, dng, nt bn, ny; l, ch, khng; u anh, em, khng r, N Tr 2 ci nt, ny n l, hai ci, dt m khng, an ton v khng theo ng ci chun vai chung cho nn anh, em s, khng dng, hai, la anh, v, ht m kha, ng c ng c quay, ny lng ct, cnh, h, ci, ang, Khc bay v, return to home t ng khi bay v trn chic, like An ny chng ta cng, nh, gi, xem, qua v, ci ngoi, hnh, ca, n th, ng c ng c khng chi than ny th ci, ng c, ny, l, n, l, 1806 n ging, Nh ng c ca: F11 hay, l, n ging, nh, ng c ca; nhng ci, con Flycam, trong, ci, tm trung by gi, th n; u s; dng cc, ng c l, ht, anh, nhng m ti ngh, rng, n l, mt ci g y m c; ci, ny Nh l, ci bn hoc l, ci n nh, cng nh, l, ci ci, ci, ti trng, ca, n xong s, dng ci, ng c, ny n ri, ri mt vin, pin ny ng nh review trc y th ci ngoi hnh, ny rt ging vi, 8811 ch, l, Kch thc to hn v, trng lng nng, hn, thi, ci, tin, th, hai, chnh, l, gimbal, chng, rung 3 trc ci, cng, ngh, v, hnh, nh, th; u nh, anh, em, tng family kin; s, review, nhng, ci, sn, phm, ca, nm, ngoi, th, nm, ngoi, l, mt Ci nm m c ci tin, vt bc, my cng ngh hnh, nh, khi m hnh, tm gi r di 5, triu c gimbal, chng rung thi vi, nm, nay, vn, nh, vy, thi, nm, nay, s, khng, c, ci, tin, g, nhiu, v, cng, ngh, hnh, nh c.

Vn by gi, vn, l c ghi ngi chng rung ri gimbal chng, rung 3 trc quay anh em, bye, b, chp, ng c khng chi than ri nm, nay, th, ci, tin, v, tm bay, xa C mi mt mc gi, nhn qua mi nm th, cng, ngh, Ni thay i mt cht mt cht c mt cht mt vi, im mnh ca, trc 88 19, ny cng ging, nh, 8811 c n, led v, ri, sng, ban m c cm bin Quang bng h, tr, gi v, tr y l, 2 ci, im m n ging, Nh c k: tha t 8811 thi ri chng ta, hy cng, im qua v; thng s, k, thut, ca, dng, sn phm, ny th, nht, im, mnh nht, tm Bay, Xa c th, ln trn, 1km, rt, l, xa, trong, tm, gi y ri, thc s; rt, l, Xa Zippo chng rung 3 trc c n led v, soi sng, ban m c cm bin quang h, tr gi v, tr, ng c khng chi than cc kiu ri, mn, hnh c tay cm c mn hnh LCD tay cm ny l, tay, cm c pin sc Lun nh By gi, chng, ta, hy cng, tay, Th, n lun, no ngy hm, nay, th, ly, mt bui, chiu, ma thu, n cng, hi bt; u cng; hi mnh, mnh gi, thiu, ca, gi, ma, ng, ng bc, vi, anh, em, min Bc, th, hay c ci; Ci ci gi, ma nng nh vy, cho, nn, l, ci, thi, tit ny th cng, khng, ph hp, lm ti c th, l, vt bay, xa c tt nhin ti s lm anh em, hi lng nht, con th, chng ta, hy cng, i Tt sn phm ny Khng Vng sau khi, nhn c y remix, ngoi khng gian, rng, th, anh, em s, n khi, ng, cnh, qut, ny con c no Vng, ch bay s, rt, l, tt gi v, tr cc, k, tt nh, ny anh, em g y, Khng, n s, gi c V tr cc k, tt ghi, hnh, no ri; Ok, l, ct c nhau ri trc mt anh, em y chnh, l, chic nho, icon88, 19 c nng, cp, hn, v, tm bay, xa vi, phin bn, X20, trc m linh, kin, RC review, th, n n vit vng Bay tiu chun vi mc gi, r hn, cn li th c bn, th trn chic 8819, ny n c nng, cp hn v, tm bay, xa nghe v, ghim Bi, rt, l, em lun nh Con i b ny trong thng s, th, ti c m khng bit.

L c c c c: chng rung gi, l, trng in t, hay, khng, nhng, m v, c bn, l, rt, l, m y tin li ny bay, ngang bay, ln trn, anh, em, ci, khng, cm nhn c ni, ci, cht lng, trng, chung, trn s, nhng, chic, Ca: icon, trong, tm gi, nh th, ny thc s, l by gi, trong, ci, tm, gi, r, ny h, cng, lm kh, l, tt, ri, anh, rt, l, tt, ri, n, vo m ci, mc gi, ny m c c cng, ngh, chng rung th, l, chng rung M em c nh th ny th ti ngh l y lm ci, im m cng, kh l, gi l, ng khen khen cho, nhng, ci, hng, sn, xut, ca, anh, cam, gi r, anh em nhn, thy c l, n ang bay, nh th, no Ti hi, kh Chu mt cht khi m ci, nhng ci cht ca dng, like a m n li c ci ci ci, ci ci ci Alpha ny, anh N ci, ci ci, ch, ci ci tay cm ci in thoi, ny n n bn, trn l do mnh lc vo mnh Iu tr chnh ng, ten cn ngten n kia, n hi kh, chu, N, khng c tt y gi ti bay. U m ci Khong cch n khong 200m v anh em thy l ti bay, mt mch, v, ci cao ti bay, rt l, thp nh, ti bay c khong 30 mt thi, anh, em, phi nhn, r c ch, khung cnh bn di li v, tri ma ng N ci n khng c nng cho nn l ti s bay, thp, anh, em, thy c ci chi tit ca, hnh, nh quay ln, St mi tn lun anh em y m anh em thy l, hnh nh, truyn v, vn rt, l, mt rt, l, mn lun, Ny gi ti bay, khong n by gi l, thong, b 250m ri khng c hin tng b git lag lun, cao bao nhiu mt anh, em, thy n tng ng vi, nhng ci ta nh, khong 5 tng ri y anh, em nh, th, khng, tng, ng, vi, Ta nh nm tng ri y ri quay ta hng, ny thi by gi, chng ta.

I mt mu thuc khong 300 v ha bt n nh xong Sng vn cng lun, ci m chng, rung vn em vn mt ri bay, c xa, hn, th, bt, buc, ti s. Li y tm, cao n ln cao anh em nh chng ta s, khng gia ci, cao khong, 30 n 50 mt ny nu nh, anh, em, mun bay, xa ti v; l, nu, nh, anh, em bay, xa th, ci, cao ny n s b, nh hng, rt, Nhiu bi nhng ci, thit, b, gy nhiu, sng m bn di V Ti ang bt. U y ci cao dn ln, i anh em cng thy g ti bt. U y ci cao ln n ln ci khong 100 mt ri cao ti a ca nhng dng micom trong tm gi, ny, l, 120m tuy nhin vi x, gi u88, 19 th cao ca, n, cao hn, anh, em bn, n c th bay, n v, khng b. Gii hn tm cao na nu nhng ng, no thch bay, cao th c th, chn ci dng, sn phm, ny y by gi, ln 200 mt ri, anh, em bay, rt nhanh, lun y anh, em c khng, hn rt, nhiu, anh, em s, hi, l, con ny Mai c bao nhiu, tt c nhng, dng, Flycam gi r di 5, triu n s, ch bay c cao ti a l, 120 mt thi nhng by gi ln cao ti n Ti ang bay, cao 300 mt ri.

I Ln 300 mt ri lo 300 mt ri ti a ca n l, 500 mt anh em nh Con ny c th ln ti a 500 mt lun thi By gi, chng ta s, bng cng bay, mt ci, hng bay, ci, hng bay, ny anh em thy L i m NC ra tt rt nhiu ri dng ci in thoi ca, ti b, bung p, My b khng va ri b b ng ba nh vn iu khin ri in thoi ca, ti hm, nay, ra, ti ang dng, ai mi l b in thoi. Ca ti hay, dng, n b ht pin chng ta ang bt. U y y Cho n bay, xa nhng m tc bay, Nu nh ci, tc bay, bnh thng, nh ca, chic, l, Flycam, ny th kh, chm, lun bay, Ti khng dm y ln ti v, lm khi mang em, cng bay bay bay, tc cao th, cng b; Hao pin cho nn l, t ci, thi gian bay, ti; u nht, th anh, em c ci tc bay, bnh thng, tr, khi, gp, gi, thi Vng By gi, th khi m ti ang bay, v, pha hng, ny th tm xa ca Ti ang Qung, l, 300. Mt ri bt: u ln: ri ci hng bay, ny l, rt, nhiu, anh, em, thy bnh vin l, xe, test ri nu ch, anh, em th cc; hng rycon, sn xut by gi, l, v d, nh nhng, hng, nh, l, ch, chic; 8811, ny hoc l; 8819; Ny hoc src, f7 f11s trn mng bay, xa th, h, u ci, tin, v, cng ngh Bay, Xa Ri, ring c Tr c dui mt hng, duy, nht, mt hng m ti thy l, ci s, ci tin, m, h, rt, l, chm, rt, l, phi phm, ci, Hn ny chnh l, mi, thch, v, cng c rt nhiu anh, em, bun chng, ti review, ci sn, phm, th c qun mt ri, Mc 19, ca, mz, nhng, ti v; l, ci, tc, pht, trin, cng, ngh, ca, ci, hi ci, ny n kh, l, chm, anh, Em Ti ni, tht l, khng Ti khng ngh rng m rch li c b, mt ci tt, hu v, cng ngh thy nh vy, khi m hai; nm, va ri, h, khng, ci, tin, c v, ci cng, ngh, v, ci tm, ra, iu, khim, gi, khi m Anh em bay, ca m di ci g ci tm xa vn ch quanh cho anh, quay 500 mt xung, ti l, tay, rt, nhiu, ri, nhng m khng, phi g Hong.

U Nhng m ti thy l ci, so vi cc: hng khc m ti tng bay. Th ti thy l, ci ci, ci n ci, tin ca cc, Hng, ny hi chm, Vng, tm, xa ca, ti ny gi bc, pht A anh, em c tm xa ca ti by gi, ang, l, 460, 6m v, chng ta, ang bay, tin, v, pha, ta, nh, Nhng m gy vo trong, ny nhng m vo trong, ny th lin tc; l ti tn khng y y n, ra c na anh em m ni, th, n b, gii hn ny sao gi D Vng By gi, th, tao, ch g bay y khong, 500 mt Thi khng ln xa c na Ci, ny kch, cn n khng, ra c c th, l, b, p, ri c ri Chng ta s, test thn bay, ra mt ci, vo mt ngy khc, i b nghe mai, th, chng ta bit c ci, tm Mai, cao ca, N ln c l, hn 300 mt ri, lun 300 mt; u Vy, l, chng ta s, cng ko con voi cave chng, ta cng, test thm ci, cht lng hnh, nh, ca, n anh, em, nh m nhc m nhc, va mi tri nghim trc 8811. My v! U im nh gi qua vai anh em, khi m ln: u tin, tao, vay, th, chic, vy cam; ny; u, im ca, n phi! U tin! L c th cm nhn c ci ngc nhin, n l, ci thi em alo, anh m thi, my ny gi m thi, Mi c qu By gi, l, lu thi, gian bay, ca n bay, thc t th, ca, n phi ri, vo khong cng, phi 25 pht Y em Nu m ti bay, mt vin, pin y nh th ny.

U im: th hai l con ny N c m kha tm cao cho, nn l, khi trong ci, clip anh em thy l, n c th bay, c ci, cao l, 300m v ti s; th 300m nhng m ti bay, xa, th, n n mc 500, mt N b gii hn c th l do p, thi, Ci, l, ci, nhng ci; u im ca, nhng, chic, rp rycom, ny v, ti ngh rng y l, mt ci, chic, 881, tr m c s, ci, tin, hn, so vi, 8811, ri c Tuy, nhin, th c. Mt vi: im ca ti y n vn cha Hay lng cho, lm chnh, l, ci, app ca, Ci mu, ny n cha hon, thin hoc l do ci in thoi ca, ti lm cho, vic, l, khi m phone bay, c b, bung anh n tn, 2 ln V: v: ci vic b nh, my c th l b, dn n l, c ngh, rng c th, l, ngi file, n lu cch, lu mn, hnh ca, ti trong in thoi c th b, mt hoc l, lu file, ghi vo trong, th, nh c phi b.

https://www.youtube.com/watch?v=_fUAk2U6cno