I ha cm b, mn c gi, khng mt con lai, cho gi r m bay, trong nh lun y Alo, xin, cho c nh quay li ngha v, hm nay, ngha li cng bn shop, Doki, mi, v, tip tc, ln mt ngy, rycom, gi, r, cho anh Em tp chi hay nh con ny ch c vi: trm ngn, thi, th theo, gi, gc bo by gi, l, 550.000 khu, 4, 500 000 th trn y mnh, l, ang, l, mt em, ln bn, pha, th 101 mt thng s, ny rt, l vi mt con, Nay, trng gi, r, ch c 550 ngn m khng, tt kinh khng, mnh, ni, nh, cho c nh, cng nghe, ri b, hc va ni, l, ci ny cng nghe con ny c cm bin bng v cm bin chng, va chm bn bay, khong tm, 12 pht Em c C phi by gi, trong, nh lun, cn thc, h, nh th, no th mt t na ch sp tivi s bay, cho, dn, tin, hnh, cng, xem, cn by gi, anh em mnh khm, ph th con ny y c mt ci, tay, iu, khin th, Mc so vi m khng, dng gi r m Th mnh khng, cn nn l, phi qu, nhiu hn nhng m y lc mnh rt l, nhiu lc, ti rt l, nhiu y 1234567 ci nt 7 ci nt hai ang ngm quay phim, chp, hnh m nhc, thnh V y li xi pin ng h, cho bit ng h, nhn th c l, l, rt, l, l chi con nt, con mun th ra, sao th m mt t na mnh s bit: nghe ci no y v, camera 4k, camera 4k th nh con ny trn Mng n ang cht mng x, hi, n b, ang bn, l, tm 1 triu ly mt triu, my anh em chi Anh em mnh mi tp chi th nn, cn nhc nha trnh b la con ny li quan, st tivi Sony, kt, l, ch, coi c 550.

Ngn thi c c bit: bng y khng bit con ci b cm bin chng, va chm phi mt lc na ra, l, ch, khc s, khc ng, thi, tit ny, cho c nh, anh, vo nhn, chm, chm, chm anh, i ra cho, nhc, rt, l Mini bn, Ny cn c phi anh em no pin th c phi v; u xe trn cho bn, ny trn, Lazada, ri, mnh, c, khng, c, khng c rt, nhiu, ln, c thoi, mi, ci, ny; u Thoi, mi y rt, lun khi, ht, pin ht, pin ri nha By Gi i ch ng y c: u nha lm ging y l, thng vip nhm, ny iu, kin, ri, lun, nha, ly, dm tao bn, cn nh xe; u kin y chc s, cn d phng ci, ny c ci c b, na n y n y lun nha. I ng tin in c ch my nhn v n Nhn v nhng v ch khng phi l, vy y l, chuyn tr mnh coi y gn ci ny do lun gn b vi ct nh v anh i nhu nha m nhc, em m nhc, ng tra, qu, Lu, Ok by gi, khng c nhiu hn anh i sc, pin m cht thi. I em Em ang nh by gi, ch shop, ti C ly: quay th cho anh con con ny lun nha gh khng cm bin b ta h, cm bin tr chi khng Mt con, like gi r m bay, ti trong nh lun ci nh nm trm.

My con ny l ci nha anh b mt lun mt cng ty, like anh ch c, my trm ngn thi m bay, trong nh, ri, ng, khng, Ci, nh, c M camera, ln xung y n Tri, khng khng v g, my em rycom m nhiu, tin, trong, Nh ng o diu rt lo g cng vy Con ny m mai, mua bi tp bay, hi qu, chi, lun, anh, em, vy h, cm bin trc y. I ti y ri Google gh cha gh ahihi 1 tr chi game Gh, qu Gh, gh, thit ch, Ti game, gh cht hot girl, ri hy i em Anh.

https://www.youtube.com/watch?v=9v2abOSgq4I