Tello là chiếc drone nhỏ nhất, rẻ nhất của Dji. Giá của nó chỉ khoảng 2.2 triệu đồng. Tello còn là chiếc drone đầu tiên có thể lập trình Xin cảm ơn…

[compare_prices_deals]