Bản mô phỏng flycam-cho mọi lứa tuổi,no digicam khoảng cách 30-50m kèm đèn lead và đi kèm phụ kiện four cánh quạt thay bán trượt trên mặt đất bộ điều khiển.

source