V: lun y ny y l, loi, qut c Tip nhin liu bng cch l cm sc in trc, tip nh, thit k, ca, n t, th ci tai, nghe, nh, gn, p, mt, cn kt ni t qut v, khng chnh l mt on khng do gip chng Ta d dng chnh theo hng mnh, mun, mc ng, hot ng, nhn k, mi thy bi v, ni nh, xu t Bn, cnh, ci, kt, ni bn, pha, cnh, tay, phi ca, n n c 3, mc qut, gi to nh khc, nhau, nh, Mi, ln thay. I Mnh ch, cn n nt l c eo, vo c Th, thy n kh l bn di chuyn d, dng khng, gp, kh, khn g c cng, rt, l, thi, trang y trc, i, u ra ngoi nh tp th dc hay. I qut dn g m c. Ci sn phm ny th cng, gip, cho, chng ta bc.

https://www.youtube.com/watch?v=1xOG3iE3G-8