U im ca n l c thit k, nh gn, chc chn, cc, k, tin li c ti mang theo v c rt nhiu, ph kin b, kt bay, mi ln, n c kh nng quay video 27 c v, nhiu tnh nng quay chp, khc, Thi, gian bay, Ti a 30 pht cho 1 tin ty xa ti a l, 4 cy s, cao c th, ln n hn, 80m Khnh gi, th, kh, ngon c cm bin bng trnh, va chm, nhng, im, l, khng c cm bin quanh, thn gi, qu to c th, nh Hng n thi lng bay, iu khin hi, kh, v, mn hnh bn di phn, tay cm ni, chung, l, con rt, ngon vi, mc gi, tr, t 217 bt, ph bnh, dn m thi, ph hp, cho, anh, em, no m thch Quay, vlog hoc l thch.

https://www.youtube.com/watch?v=p6XSsk8_Q8A