DJI Cendence zdalnego dla Inspire 2 & M200 – Pierwsze spojrzenie i przegląd funkcji