I l mt t cha hng 01 c trang b, tn la hnh, trnh chng hm mini ca, Hoa K, tn la t, khng ca M, my bay bom ri t do v, hin ti th n, ra c lp, trn tu, sn bay, TQ n80 y th mnh Cng, a ra trong b m theo c nhn mnh ngh, l, khi, ng, vit, cho, tu, sn bay, trn; u 80 ri, cng qua phng Lu, ca, M bay; v, cn kch c 32 cht tng kh, nng, phng, khng, v, chng ngm, my bay nm bom khi; Mnh s, dng pedal khng s, dng b21 Bi v, trong ci bn, alpha Hin, ti th khng ging, nh cc, tu sn bay, khc c thi, gian hi sa cha cc. My bay l, 40 giy ring Qun cpl c thi gian l, 10 giy thi nh nha ci mnh s c pht y khoan Tn La Kiu, nh, l, nu, anh, em spam trong mt lot, sau quay v, np n trn, tu y th, ci thi, gian m N sa cha hi li ch c 10 giy thi, khng ging, tao to sn bay cc, l 40 giy nn s, dng pht aspartic, con cc, tn gi, nh X3 lm karaoke lun, my bay khng ngi li th, nh mnh, ni, l, con kof vi, ch s; Anh em c th thy ny lu bn, l, 18, 12.870, tc, l, 632, np, tnh c ng, l, 104, phm vi, hot ng, ca data, l, 16km qut xt, l, 106, hng, khng, l, hai, ming, v, c r bn, ny ca, n, cn tru, hn c.

My bay pht, i ai nha, Anh, khng c th thy ny pht y ch c 11.700 thi mu n, cn tru hn na my bay tim kch th khng bit p phi th, dng, tm c th trch mt na nn, mnh s, dng chung, kt, full 57. A file Ci con ny ch s, ca, n c th, l, khng, qu, ca, cho, nhng, m c kh, nng, phng, khng, ca, n th, cc, k, mnh m nha, anh em s, dng, n, cho, n bay, quanh tu, Thi c bm, cho, n, th, ra, phin Bn ny ai c nng cp cc my bay Nu m nhau khng iu, khin th n vn s, m nhim, tt, nhim, v, ca, bnh, nn, l, dng, n bay, quanh Tu, phng, th, karaoke lun, tip tc v, vic tng, kh, nng, phng, khng, th, mnh s; Dng quan mu, ht mt ci con ny l, mi nh, nh, trc, thng, mi, lun c mua, vi, gi, l, 3, triu t th phi anh, em lp, vo sng, my ca n phng khng cng, kh, l, tt, n t, ng, th, mnh s c, bao, gi, Vn 7k chng tng. I vi v: kh phng khng, Sao v; kh phng khng th, mnh s, dng, pashmina c; v; kh panther, ny th, mc d, n kh, mnh, nhng m tm, n nhn, DL, khi, m bn, h, tn, la tu, vn s, chu, st thng, Tuy, nhin, trong; phin Bn ny th mnh thy tu, sn bay, n c nng, cp kh, l nhiu, my bay nhiu t cc my bay khng ngi li ny kia, nn, l, mnh s, dng ci, ny chng, tn, la n, khng c tt, lm nhng m bn, my bay c kh, L, Ok, lun ri sau y th, mnh s, chi th; v; a ra nh gi, cui video nha; cng bt; u nh: m nhc m nhc m nhc m nhc m nhc; V, tay m nhc; V, tay m nhc m nhc m nhc; V, tay m nhc M nhc m nhc m nhc m nhc m nhc hm qua hai trn; u th, mnh c mt cht, nh gi; sau; u tin; l cc phn tu, sn bay, th hm qua mnh, chi, ri, nn hm, nay, mnh s; khng nhc li na nha M ch; Tp trung vo my bay drone, cao ghp, mi, thi, th c non chiwf v, kh, ca, n c 3 loi y l, tn la chng, hm mini trong, chn mnh s, dng ri, anh, em c th thy am ca, n, ch, t 14, nh, n, 16.

000, thi C: khi l, ln 18 ngn, nhng n khng, qu mnh tn la i khng th bn, ngi, sao thng, l, 800 mi, qu bn, trm bn, hai, qu, l, 800, ch, yu, ci bom, ny bn; ri t do trong, cho n, nu m anh, em xem k S thy c mt ci li mt t, mnh, nm bom, st thng chuyn ca, bom, Nga c gy, n hn, 130.000 ri Kh, l, thm lun, cn Nh l mt my bay nm bom mini n ch thiu, l, n khng c qu, nhiu bt nh cc loi. My bay b21 hoa v nhiu v kh nh cc my b n bn khc thi Cn ring v cc. Bon i thm ch mi loi, ny th kh, l, thm, lun, gi 4, triu tr hn, my bay nm bom, rt, nhiu, Anh c th, mua c level.

https://www.youtube.com/watch?v=n7C79Vjarj8