vn trang Web hp, tc chnh, thc, vi, vit, mnh, Ok, xin, cho, anh, em quay tr li vi, Real keystudio, kinh review, ni dung s b, ngoi By gi, khi mnh, khng phi mnh, no m n bn, xu Singapore v, Metro, Singapore, ny Hm, nay, no ra, mt c chng, ta, l, ngoi chui s, kin mt cng, b, lun Ti s b, ma kh th h, cn cng b, thm m chng, ta l Mt ci s, kin, v, cho php, chng, ta, np, th, n, nhn c qu, free y tekchu to be y l, ton b, s, kin, m c; th, cng s, Mi c ny; ngy, chnh, thc, ca, n s; ngy 18, thng, 9, th, khi, m ng, nhp, Vo ngy 18 thng 9 v s, nhn mobofree, cng thm, my c mt ci, cho, free ai m chng, l, c gi, nhiu, th s, l, 8, free trong, t ny y l, ci s, kin, m, chng, ta c th, ly, ci, hnh, ng, m gi, l, Hnh ng Gii m v, hnh ng, Gii m vi, hnh ng, Gii m ny v tin, cho, con b, anh em chu, tht v; v, gi, l, bao nhiu, UAV, lun, ca, hng, o tht s, Hehe kiu, nh, l, gi, ra bn, con UAV, trong, ci, kiu, N b li nh em n, i tn cng ngc tr li nhng, vn ta s; xa s ci, b, ni qua v. I ngoi ra chng ta s c ci gi, l, xe, my cng ngh v; 2 xe, my cng ngh trng kho ru lun trong xin, sao con b, anh em Trng, oma, cara Venezuela, lun y chng ta s c y mnh s.

I tm ci xe my mnh chy th cho anh em xem nh Tm cho xe, my chy th xem n ra g khng, mt phao, ln, n v, tr kia, ng Minh, cng ri, xe n khng, sao tay mnh nhn thy ci xe thi con con Boss, Ny con Boss, ny chng, ti y l, ai ln, xe, lm vng y em s lm vo c xe, my fax qua xe, my chng ta s, dnh cho, n khng, khc g, xe, c c, thng, Phong, n, kiu, n ch. I mu g Thi ci ny nhn n ging, ci s, kin, sinh, nht, nm, ngoi m l, ci xe, my kiu nh ny th trng m hm B, hn ci, l, ci xe, my ny nh anh, em, nh, gi, n d, hp. I vn hn th hi vng, l c ti vi; ch s, kt hp, vi, mt ngy, hng xe, my no y m, h, c th, ra mt s, nhng loi xe, my c quyn V d, nh, Ducati, t ci g n, phi nh, ca, chp, lun, Tao, Ni chng mnh, i xe my nn cng p v: xong ri ci xe, my cng p y li hnh thnh hnh, ng, cho, anh, em, b, ca; anh; u cht, lun c ng kho nh, ng, Cht, ng, c ng, lun, v, mt v di chuyn; no li Xe cc: kiu l, iu, ai em, thy c xe, p, cha, ai qua bnh qua mang n s c; ci biu tng, hnh, tam, gic, th, biu, tng, tam, gic, ny n s, ra biu, tng c c, ny n s, l, biu, tng, m ca; ci s; Kin ln ny v li xe, thi li xe thi, i thi i thi i thoi anh xin s, con b, ca, xe qu, cht, lun, hai, qu, xe, gi, l, cht, l, con c ng, ca, xe, gi, l, nh, ca, chp, trong, c nh; Ok, lm t, Thi mu hai anh em thy qu xe cht, lm ai qut, xe qut, cht lng lun, th, ni, chung, l, ci, qu xe, ny th ti nh gi, l bn, A free fire, chc l, v, sng Em, np, th nhn, free, your np th nhn hoc l Bn: A s: cho nhn, free thnh v, ti thy l, ci xe, ny cu m mt ci, xe, hnh, n ln Minh, An a trong, my danh sch nhn qu ca s, kin, ri, Th, nn, l, chc, vng s, khng, mt, tin, nhn; u cho, ln, qu, Hnh ng ny chc chn s, mt tin, nhn y Hay m, lm t, tui, chin, ai khoe, hnh, ng, Anh, em, t ngh, l, ci, hnh, ng, ny s, mt tin, ly, ch, cn bn nh lm FIFA, Kh nng, cao H s, khng khng, cho, free hnh, Ng ny c thc, hnh, ng, l, qu, p, nhn, qu bn i qua v; ri chiu bt; u trong; cht t gi, qun mnh, con boss bn, xem c xinh, thi vui m m thun qun, ny khng phi b, l, khng, b n khng b, ri Hng Ri Hng ri ngi ngi ngi ngi cng phi lm qu, lu, ngi, th phi lm qu, lu, anh; em.

U si! I mt qu lu. I ba chu ci ti chi ch n ci ti ch l, ch n ny qut ra kiu dnh v, tr kia, mnh ci, ti chi, ch, n c team, ch phang tm, ti c team, nh phanh team ti oma, Canada, Venezuela, anh ni g. I ni g. I anh em ng. I Ci ti nh ch lm my o cha bo cha nh y lm g cho, ra m ai biu, din, hnh ng, xem; xin; u s; ng iu hacker, lun c hnh, ng, ngay, cht, l m quy, ng, ny m b, gi, l, n mng, chin thng Nha c kha ch nh ca, cho, lun, ci, ci, ci, hnh ng, ny n s, hnh ng, n, b c nh phi trong, ct truyn, con mua c n s, gi, nhng, UAV, gip, mnh, chin; u Nhng m thc t rt, nhiu, Ngi, th, rt, nhiu, Ngi, Th gi l d on rng l, ta s c 10 k, nng, ca, b, c, l gi sa whey bn, nh m, cui cng th khng phi l bn, A thy n mnh qu nn nha Thy ly m lm k, nng ln, qu, mnh v, nh, l, Qu thi phi khng khng khng khng, lm vi, nhiu k, nng nh th na cho by gi v d, nht, l c 10 k, nng gi, cho bn, mua, vape, lun, ri, thng, nh, Nh, th li thnh, vin tng lai na ri, ai sao mnh vn lag Ti xong ri c mi, mnh n bn, cht ri, Thi, anh ng.

I i ng, i thi: u Th th ton b, i i? U nh, th, cn ci nick l ton, hi ton, ri v: 33 33 giy 3 giy b, cn cht ny bn ng. I tao bn ng, ni, tao, ri, ng, hn, cha, ch, mt bn, xa; l, u tin, B li bi y b, ny ch By gi, con ngi b ton; ngi bn, ny ton, l, ngi, khng, phi boss bn, ny ton; l, ngi, khng, phi l, boss, lm Sao my cn ti ng Im st mt lm ht anh em s, g tm, th, ngi g, va, chm, Hay li lm t, biu, biu, din, hnh, ng, ra, mua, t keo, mt t liu xin xong, mn, b, lun xn gi b, anh em thy qu Anh. I cht khng anh: u y qu cht lun m 800 kim cng nh Thc ra th nu m 800, kim cng ht 800 yu thng th v, sng Vit Nam, m n s; ch, cn y l, nu m 800 kim cng v x; Vit Nam; N s; R hn anh em, nh, v d, nh bn, so vi lc, ny l, t Vit Nam s ch, l, 600.000, gng, l, c nhn, ri, 600, 1, 500, kim cng, l, ng gin, nhng m cng c th ti ang on y C th, anh ng, ny bn, Nha am FIFA Vit Nam, h s cho vo trong, mt ci, vng quay cho, trong, vng, quay bay, bu vi, vng quay mt mu, ci g y thy c y n khao ci kiu g cho, trong vng, quay bay, bu th, n li kh, kh chng, ta C th ly c th, Nhng m d, sao kiu g khng s, bn, thi, m, quan, trng, l, phi c, tin, AE phi c tin, my trm nh, i? U y nh, Thi em khng ch li, i qua cho teen mnh tht ri, cn thn Im xc.

I con c kiu sao hi bn, trn n gii, tr song gp ton cao th. I chy m anh Anh gp ton, em cao th bay, ny ra t nh chim, i, u m chin thut cng xong ri, ba giy li. I ri ba Xy li. I ri c Kh thn Kh tm qu. U ri Chy! U Chc chc! I! U con su! My 1 cho c tnh hung thi; u rt hp, l, ai kt, qu, b, n! I? U ng ri t SL shop Kim Anh! I ri ci lch ban! U cho ko Con nh c trn ny nh em li trn, mi, nh bt, con g ri ti xong ri Tt, nht, l, tt, nht, l, cho, n qu, lu, cho n, cn in hi thm cho n qu, nh giao lu, my cht y chung lun, ka N chng n khng Khng tao, chi, Vng, chng m khng, c l, cht, vi, chng Gi, nh, mnh cng, i qu lu x, v, ti khng y c, qu, lu, nay, em, ln y c chy ang chi, my y, my ngy hm, nay, tng, thng, th, mnh, Nh b cht ri em xung y bn, i xung y vn bn, cht, tao, khng, tin, mnh, xung y bn. I xung y. I v uy Thng, ny n chi ly ri m ngi ngi thanh nin ngi thanh nin, sinh chi ly anh em chi ly, tht s, ri khng, chi ly, ri chi ly, ri tui, i xung y bn.

I ai chi Th lm ngi, ai chi, Th bn. I khi tr chi ly li anh, em, N bt; u chi; phong cch chua chua ly; ri cay, Th, nh bn, chi, phong, cch, ly; li anh, em cay; tht s y ri s, ny mng, My xung, my Khng n t, th, git, tt c mnh, Ngoi Tri, My bn cht lun, ri, mi, trng game game, lag; ngi, l, khng s, tt c y; Okay, mang Biu, din, l, anh, em, qu, ca, hnh, ng, vi, cng li nh, th, rt, thch c mnh s, mua, sng, dng g, ngon, lnh, cnh, o m ht, Tin anh nh y Bnh, thng l, mnh s, ng qu, i sng ngm Nhng m mnh, ht, ht, tin, ri, mnh, ht, tin, ri, nn, l, thi, Hihi, tao, ln, tao, ln, gii, quyt, Nt, vn. U ht! I gii quyt Nt vn: u ny gii quyt Nt vn; u ny; nhem nh hng Pha qua y n b yu; i ra kia, mnh ra qua y n b thiu g anh em mnh b. I c quy ht quy nng vi, nng Quy, mui, mui, quy nng, no quy nng, no quy nm, no gi y ri by ri th np cng, gn, khng ra, vo li li li li lp la Cho, con chng, my qu lu c ai cho, my ni Liu cht ngay ci ti l d. I ra y ci ti l d. I y cn thng ny n vo y ng khng; v! Nm? U? U, ai? U mc lng khp Facebook, mc mp, lm mt tnh, ngun, gc, l, pre, n kia, mnh ai, cn tao y ny tht b ri chng ti ny b.

I vi chng ti b b, th tm ny bn. I vo thng lun ai gi, ci hnh ng, lun Search anh em, thy hnh, ng, cht, lng c; ng, khng phi ca; anh; u ny ang c tin, th phi y y th t nhin, l, ci, hnh ng, ny v; Vit Nam, th kh, nng, cao l; S khng min ph ri ly xe my chc l n s, min ph nhanh em, nh, Ok, Th y l, thng tin, mnh, mang, n cho, anh em song, nu, nh y.

https://www.youtube.com/watch?v=rZAvSQg58a4