Ένα πολύ χαμηλό κόστος μέταλλο RC βρωμιά Αμμοσκόνη – 60 Km/h Ταχύτητα – Παιχνίδια XKS 144001