ykhng, ch, l, mt cng, ty chuyn v, thit b, tm nhit m h, cng hp, tc vi, qun. I M ch to mt drone siu nh c tn Black Hornet mt h, thng bay do thm c nhn c pht trin dnh, cho qun i. Chic drone siu nh ny ban. U c pht trin bi, hng, Prox Dynamics, ca Na Uy vi; th, h! U tin! Mang tn PD 100 Black Hornet. D, n c thainghn t thng 42008 v, sau mt thi, gian di th, nghim, th; n; u nm 2012 mi chnh, thc c sn, xut hng lot., Lc, B, quc phng, Anh, trao gi, thu, 31; triu USD cho, Prox Dynamics; sn Xut 160 chic PD 100 cho cc lc lng thuc qun. I, Hong gia. Ong bp, cy en c thc, chin ln. U ti Afghanistan, v, n, p, ng c cc. Yu cu do thm ca qun. I nc ny. Khng phi l, mt thit b, drone hm h, vi, nhiu, chn, cng, hay, cnh, qut, quay v; v, Black Hornet li s, hu mt kch, thc, b, ht, tiu c th, nm, gn, trong, lng bn, tay, ca bn, cng, trng, lng, ch, 18g., Khi Hot ng, trng n nhmt ch ong, hn l mt thit b do thm hin i. PD 100 c thn bng nha c khun bn b, di 100mm cnh qut rotor, chnh 120mm. Hnh dng, kh, ng, hc c bit gip ch, ong, ny chu c gi, lc, n C: th bay, vn, tc, 10ms vi, qung ng, khong 2 dm trong vng ti a 25 pht.

N c gn 2 camera do thm c chc nng, zoom, trn, mi, khin PD, 100 c th, va quay video, nhngvn c th chp nh. Chic, my bay trc thng T hon ny c th theo di hnh, ng ca. I phng gip binh lnh kim tra cc gc khut sau nhng bc, tng v hnh lang, nhng ni d b, phc kch m khng b, pht hin. Black Hornet c th thay ngi lnh, kim tra mt chic, xe, nghi, ng, cha y thuc n. Mt h; thng S bao gm 2 chic drone v, mt trm, iu, khin. Bn, c th, iu, khin chng, trc, tip thng, qua b iu khin t, xa hoc t, hnh theo ch li t, ng, thng qua h, thng, dn, ng, GPS, tch, hp, trn, chic, drone, ny. Ton b; H: thng gm 2 chic Black Hornet mt b, iu khin mt mn, hnh mt dock sc m ch, nng khong hn 1kg nh, ngang 1 chic laptop nn n cc, k, thch hp, trong, nhng, nhim, v b, mt. Thm, ch, chic, drone, nh, gn c th d; Dng t ngay vo trong ti qun nh nhng vt dng bnh thng, khc. Bn c th, sc, n vi, ngun in sinh, hot hoc ngun in tiu chun ca, qun i. Nm 2016 FLIR mua li Prox Dynamics, v, dng, drone, siu nh, ny tip tc c pht. Trin vi: phin bn, th, 3 vi, tn gi Black Hornet, 3. Hi thng 52018 th qun.

I Hoa K ng k, hp, ng 26 triu vi, FLIR, a Black Hornet vo chng trnh, cm bin c nhn cho binh lnh Soldier Borne Sensors, nhm mc ch, cung cp cho qun nhn kh, nng, thu, thp, thng, tin, mi, trng, xung, quanh, bng, cch s, dng Thit b bay, khng ngi, li., V n: u nm; 2020 th cng ty, ny c thm, hp, ng, tr, gi ‘6, triu la m rng sn, xut, ch ong, bp, cy, ny. Bn; cnh, Hoa K, th B; phn? U t quc phng Php cng k, hp, ng 89 triu USD mua Black Hornet cho cc; lc lng v, trang, Php., Tnh, n, nay, th, loi, drone, siu nh, ny c qun. I cc nc nh M Anh c Php c H, Lan Na Uy, v, n khai thc., Phin bn, Black Hornet, 3 c kch thc ln hn. I cht vi chiu di 168mm cnh qut rotor, chnh 123mm v, trng lng 32g., N c ci, tin, kh, nng, nhn, thc tnh hung trinh, st tm nhn hot ng b, mt nh n thp, chu c gi, tc, t 27 37kmh v, nhit, t 10 C n 43 C. H, thng cm bin trn Black Hornet 3 bao gm 2 camera in quang hc v, thit b, quan st ban m tm nhit nh, ngi, lnh c th s, dng, trong, c ngy, ln, m vi, tm quan, st rng, hn., N c nhiu, ch hot Ng c th bay, theol trnh da trn d, liu nh, v, ton, cu, GNSS iu, khin bng, tay hay, t bay da trn, tm nhn, qua camera khi hot ng ti nhng khu vc hn, ch, tn, hiu, GPS, nh, trong, nh.

, ng, truyn d, liu gi v; Ngi iu khin c m ha v: phm vi, hot ng, n 2km., Hai nm, trc L on 3 S on d 82 s on lu, i nht ca qun. I Hoa K: thnh lp nm 1917 trin khai Black Hornet, ti Kandahar, Afghanistan, phc v cho hot ng, trinh, thm, trn khng trong cc, cuc tun tra. y c xem nh 1 trong nhng loi v, kh gp, phn, nh, hnh, din mo ca, chin, tranh, trong, tng, Lai v rt c th nhng ngi lnh sp, ti phi mang thm vt in hoc v, p, rui, na. Mt kin, cho, rng, nhng, thit, b bay, t ng, siu, nh, ging, nh, Black Hornet c th, tr thnh, loi, v, kh nguy him trong, tng, lai. Bn, Hyth tng tng xem mt by rui, my mang theo v, kh sinh, hc hoc ha hc bay, vo doanh, tri, ch, v, t ng, pht, tc, cht c nhm, tiu dit, sinh lc. I phng m khng li bt k du vt, no th qu, tht, qu, l, nguy, him., Tuy, nhin, Trung s, M Ryan, Subers, tng s; dng Black Hornet li ni, rng, Cng, ngh, ny s, tr, thnh, cu, tinh, bi, n s, gip chng, ti trnh c cc. L trnh nguy him ng thi tng, cng, kh, nng, thc, hin, mi, nhim, v, chin, u. C mt iu, m c l, nhiu bn, vn, cn ang thc mc khi c nhiu, ngun cho, rng, ch Ong, bp cy en Black Hornet l mt loi, UAV, ch, khng Phi l, drone.

Vy th, KTQS, xin c chia s, vi, nhng, ai cha, bit mt vi, im c bn, phn bit: gia 2 khi nim, ny., UAV; v; drone, u c: coi l, phng, tin, baykhng, ngi, li., Tuy, nhin, UAV, thng, ch, loi, phng, tin, c, trang B, h, thng iu, khin vli t ng, cn mun s, dng drone, th bn, cn phi c bng iu, khin., Drone, thng c lpcnh, qut, v c cng, sut, t nh, n trung, bnh., UAV c v, trang tr, thnh, loi, v, kh, t st v; cng nguy Him i vi mi mc tiu, v, n 90 l, khng th thu hi., Nhng, trong qun. I drone c cho l, thch, hp, hn, trong, nhim v do thm v trinh, st v, chng c: u tin, tch, hp, cng, ngh, hnh, nh, camera rt hin. I t l, thu hi v, ti s: dng l, gn 100. c bit vic a nhng thit k y to bo ging, nh Black Hornet t giy ra ngoi. I thc th ngi M a t: nc h, tr thnh, quc, gia dn; u th, gii trong, mi, phn, khc ca, my bay khng ngi, li., Tuy nhin; so vi s tin, chi cho, my bay chin; u v, tn la th s! Tin! U t cho cc! Phng tin bay, khng ngi li ch, l, mt phn, rt, b, nh khong, 8. Nhng, nay, tnh, hnh thay. I do yu cu, ln ca, cuc, chin, tranh, chng khng b.

S dng, drone, trong hng, lot cc; tc v, an ninh ni, a phi qun s, cng v, ang, gia tng, mnh m M chng hn nh vic chnh, ph giao, cho, drone, nhim, v, gim, st Thc thi php lut ca, cng dn theo di xe, ti vn chuyn, hng ha nguy him hoc, tm, kim cc v, chy rng., Trong, khi, tt c cc; quc gia trong, Lin, minh, Chu; u hoc, l, ang s, dng drone hoc v, ang lp, k, hoch mi, Thu trang b drone trong tng lai. Ngnh, cng, nghip, phng, tin bay, khng ngi li Trung, Quc, hin, cng, ang, c m rng, v, rt, a dng. Rt t, thng, tin, ca, cc; c s, quc doanh, pht, trin, ch to loi, phng, tin, ny cng, b, cng Khai nn hn ch s hiu bit chi tit v, ngnh cng nghip, ny ca, Trung, Quc. Bn, cht, kp, qun s; dn s, ca, cng, ngh, drone, dn, n s; an xen, gia gii. I hc cc Vin khoa hc Qun gii phng nhn dn Trung Quc cc, doanh nghip quc phng ca, nh, nc, v, khu vc, t nhn. Cc, Cng ty, quc, phng, ca, Trung, Quc, khng phi. I mt vi: nhng hn ch xut khu nh cc; nc xut, khu, drone hng; u chng; hn, nh M v; Israel. Kt, qu, l, Trung, Quc c th, tr thnh, mt nh, cung, cp, drone quan, trng c bit; l cho cc, nc ang, pht, trin.

, im, ng Ch l Bc, Kinh v, ang pht, trin, mnh m drone, cho dn s, phi quc, phng. c bit: l mi y mt, i nghin cu t nc t dn, ny cho ra mt mt, mu, drone c kh, nng di chuyn c trn, khng ln di mt nc.. Mc d y khng phi l, mu drone hot ng song song, trong hai, mi, trng; u tin, m th, gii, tng, chng kin, nhng, nguyn bn, ca, Trung, Quc li c thit k, gip n ci, thin kh nng di chuyn di nc., Nc m c; hn; 800. Ln so vi khng kh v, cng nhiu lc, cn hn. Cc mu, drone, tng, t tng c pht trin cc, nc phng, Ty, bi, vy m phi quay cnh qut chm hn khi hot ng di nc, nu khng s b, gy. Nhng, mu, drone, ca, Trung Quc Li s: dng 2 loi cnh, khc nhau, trong 1 loi quay 3.600 ln mi pht trong nc to lc y mnh., Mt chic, drone c th d, dng mt thng, bng, v b, lt khi di chuyn t mt mi trng, ny sang mi, trng, khc., Tuy, nhin, Trong mt cuc th nghim ko di 90 giy th mu, drone, nng 15kg ca, nc, ny vn hot ng, tt khi, lin, tc, ln, v, ni 7 ln lin tip., Cng ngh, ny cho thy kh, nng, ng, dng, rt, rng, ri, k, c trong, qun s. Cc, Mu drone xuyn mi trng ny nu c phng t mt chic, tu ngm, cch b, mt bin khong vi, trm mt th, n c th, phc, v, cho hot ng do thm trn khng, thng, tin, lin, lc hoc tn, cng.

, Nh, vy s d, chng, ca, Washington. I vi Bc: Kinh trong lnh vcny, khng, phi l, khng c l, do. Nhn, chung th, drone v, UAV l, th v, kh khng b, ph thuc, vo nhng, hn ch tm, sinh, l, ca, con ngi, chng c th c thit k ti a ha thi gian Ng ph trc tip v, hot ng, linh hot., So vi s tin, chi, cho, tn la v, my bay chin? U th con s! U t cho nhng phng tin, ny ch l, mt phn b, nh. Tuy nhin theo KTQS th sm, mun g UAV, cng s, ln, t vai, tr, ca, drone, bi, v, trong, vi, nm na chin, tranh hin, i rt c th s, l mt cuc, chin, cng, Ngh xoay quanh 2 ch tm v, dit. Hoc l, thay, i bng cch v, trang thm; u n sng, ng m nhn, thm nhim v, tiu dit. I phng hoc l chp nhn b vt mt bi nhiu quc, gia ang ngy cng tch hp, nhiu, nhim v, trong cng mt phng, tin, t trinh, st nh v mc tiu, cho n hy dit. I th. Ly v d: ngay vi: drone Black Hornet ca, qun, iHoa, K, n t c nhiu tiu ch nh nh gn b, mt cho, nhim v, trinh, st v cc, k c ng., Nhng bn, hy th, tng, tng, xem, nu, n c; gn, thm; nhng. U n n th chuyn g s, xy ra, N c th, vt qua nhng hnh lang, an ninh ln lt.

I vo cn phng ca, ai ot, mng, h, ri lng lng ri. I khng li mt du vt g. Nu thc s, drone c th, tin, ha n mc ny, th chc, hn y s, l mt s, la chn, hon, ho cho nhng, k, hoch m st nhn vt cp, cao v; th gii, ny s, tr nn, qu nguy. Him i vi bt k, ai trong, chng, ta., Vy, nhn, nh, ca, cc, bn; v, vn, ny; l g Hy chia s, kin, ca, mnh, xung, pha bn, di phn, bnh lun, cng bn, lun, vi, mi, ngi., ng, qun, nhn, nt, ng, k, v, chung, thng bo Khng b, l bt k, video th v, no t KTQS.

https://www.youtube.com/watch?v=ZU2dy72XTCI