I nhanh l n s, t ng nh, thit, b, gi v, tr ca, ci, xc, cho, chng, ta, gi n ci, xc sut, tm c s, cao hn, th hai na li trn, nhng dng, iPhone t iPhone 12 n ang b, Chi Pu mt ci, gip Khanh, Nh v: rt l, chnh xc, khi m kt, ni c sng, Bluetooth, n s, xc nh, c c; ci, Hng, lun, h, tr, chng, ta, rt, ln, ri, tm, kim b, phim sp hp, sn phm, ny th n cao hn nhng thit b, th trng, rt, l, Nhiu gii hn nh ci, bang, crash n, chuyn gi, hn, trm, ngn, thi, trong, khi Apple SH, th ln by trm. My ngn y Chng ti c hp, sn phm, anh c gi s, dng anh, vo bn, trong, ny chng, ta, ch, c th, xc, sn, phm, debon, th, ci; u hon thin qu tt ri qu, cao cp, nhng m nn, thy l, n rt, l g y Nh th ny tip theo mnh ngh s, l, mng, hn, ch, qu, vy, nu, m b, vo Vit Nam, n cn lm ri mt trc, rt, l, p, Ci Np, th b, hp, kim pha sau th bng nha bng nh bng, ny cng, rt d, tay ri, Chng ta s, tho, pin ra d dng ngay thay, pin Anh trong y th s, dng 1, PIN Panasonic cr2032 3V bn, trong hon, thin cng p, lm vo y ci, np hon, thin rt, l, cao cp, anh, em, ta s, t vo ging, nh, em ha Chng ta ch, cn t gn in thoi ri t ng s, nhn ra, v, yu, cu, chng, ta, kt, ni, ti s, t tn, ch, ch Mg II; V by gi n s, kt ni vi, ti khon iCloud v, thnh cng, Hy nhn, V, sao n bo M thanh chng ta tm nhng m y cng l, nhc, im th ting nh, lm anh n trong, nh, cn nghe c ch m nu, m c hc ngoi ca, l, ri xung, nc, l, khng, cn nghe c khng nh lm v y l, n, Smart n Ta bt truesmart ln th th, nht, l, khi m thit b, ny n kt, ni c vi; my khc bo v, tr th n s, lp tc, l, thng bo Nhng, ta th hai na l, n kha khng cho, thit b, Android, ny theo vi, mt thit B: khc Lc th ci, xc, khng, th, dng c vi, nhng ci, v, khc Tuy, nhin, th, chng, ta, vn c th, reset c happines gn li 5, ln li s, t xp, thi Lt na ln, ta s, th, v, rigidness, l, khi, m c mt ngi, Khc nht c ci, sng, n n s, bo email v; s in thoi, ca, chng, ta, cho, em, ci, ngi, tm, c lc, th, ngi, tm, c Nu, m mun, lin, lc, chng, ta, th, c th, lin, lc, chng, ta, m ci, thng, tin y ngn, em Thy th trn iPhone xs mt th, chc nng, ph mai, n khng, xc, nh c ci, hng r, rng Mc d, khong cch, rt, gn, bi, v, ch c, iPhone 12 mi c trang b, chip, U1 n mi, xc, nh c hng, r, rng, ca, xc vi.

Con nh ny n ch, xc, nh c v, tr ca, xc, thi, n s, kh khn, cho, v, tm kim ngi, ta, rt, l, nhiu, th y chng, ta s c, iPhone 12 promax t iPhone 12 c trang b, Chp u123 nhm; Sorry, xe, SH li reset Asus nhng ta tho, ra lp, pin vo nm loi. I c mt ci, nhc, im tip theo, ca e khc, ny n khng c chc, nng nhc, Qun, chng, hn, nh ci and lasted em review cc. Em thy l, khi m va mt kt, ni, l, n s, bo ngay cho con.

https://www.youtube.com/watch?v=XDjb0PSMRew