000 gi, l, ci gi s, xut xng, n cng, dao, ng, khong mt trm, my ngy th bn, qu, bt, ng, v, sau khi review; sn phm, ny chng ta s, cng nhau, dng, n ch. To mt chic my bay giy c th iu khin t xa, Okay y l, hp, h, cng, rt, p, chnh, chung, ch, khng, c n, ni, l, qu s, si thng hiu chi, COC Bn, trong, l, ci, my bay, rt, l, nh, ri, n mnh, so snh Bn tay cho bn, thy n t hon, lun th gii s, dng, pin 300mg 37 V mt xe, pin rt nh chng ta, cng c lun bo v, cnh pha di l bn, mch bn motor ch than Tt nhin ri ch than ri cht liu bng nha Cng khc s, xi, ch, khng c, cao cp; u Rt, l nh A v y s; lp pin vo A v; s cm pha di ny; n s, m ngun, n, khng c cng; tc, ny chng ta, cm thng, cha, a tip theo, trong, ht, chng, ta C g mt ci, remote iu, khin rt, l, gn n, cn nh lun, vo y chng, ta s c bn, cnh d, phng, cng, vi, dng c tao, ly, cnh, ra, th, cm ny cm v, rt, ra, thi, ch, khng, c g, ht, ngoi, ra bn, trong, Hp Chng ta c mt sch, hng, dn, bng, ting, Anh, ok, y chng, ta, c g, mt iu, khin chng, ta c, cn iu khin ging y chang, nhiu fans, ta, ni, chung; l, u hon thin Bnh thng ta, khng th.

I hi mt ci hon thin, cao trong sn phm Gi, qu r th, ny ri pha trn, l, nt, ngun, n chp, cha, kt, ni n chng ta s y gn, ln xung, kt, ni, khi bn, ng, ngay, kt, ni, thnh, cng, nh c th, gn y Y l nt Courage, khin ta bt, my ln chng ta nhn lc, ny na sakuragi li n s, cn bng li cc, trc nghing ca, my bay khi li, my bay ln c ci mt phng, phng, nh, th, ny n chng, ta s, nhn, vo nt, ny Ci cn li ok, cn xong th n ng li bn, tri ny chng ta s c nt thay. I tc iu khin hai ting, ba ting v mt ting Anh in tao n nt 360 y l, nt nho ln th chng ta nhn, vo nt, ny ta g, cn phi th n s, rng v phi gt, cn qua tri ny s; l, ra, chy, hon Ton t ng ci remote ny rt, nh bn, n, hi, bt, tin, v, ci, cn iu khin, ny n cng cm gic c khng c tt lm rt, nh, ri, Ok By gi, sao li th, n m nhc; anh s, l, kh, iu, khin, my bay, ny V: ci trc n cng, khng c chun: u gi, l, nu cc bn y, cn ln n bay, n cng, khng th, no gi v, tr ng yn? U m chng ta phi cn phi chnh cc: tc ri, n N phi nhch li qua tri phi ln, xung mt t v, ng, ta, phi c gng km, gi v, tr, l, lun n, mi c th, ng, yn c ci, n n khng, th c.

T gi v: tr: u vi: gi r, hy chc, chn ta, cng, khng c g, ght g, l, n khng, th t t gia v; tr m ngi, ta phi gi v; tr bng, tay m nhc; Phc, gi r, nh th, ny th y ng; l, mn, Chi tr em thin nhin l, mnh, thy n hon ton, khng ph hp, vi, tr em, kh iu, khin lm cc bn v, cng kh, lun, Nu bn, mun, mua cho, con ci bn, chi th li khuyn, mnh, l, ng, mua, ngi, ln m kh, iu khin Lm sao m thy em iu, khin c anh bn, trong, n, cng c mt cc, sc cc bn n, cho, dng sc, ny khe, khng, c 5, em by gi, mnh s, tho bung, my bay, ny ra ch to my bay giy banh mt Vng, Trng, ca Bn trn ny 24 giy n ra, ca, thng c ng c ch than l n s, s, dng 2, giy thi, hai, ng, c suy, v, hai, ng c, ngc, n c, ai rc, ng c ra, l c bng in t 4 c, cn li by gi, Phn mch ca bn, chng ta s, cho 2 motor quay cng chiu y l, 2 motor quay ngc, chiu n chng, ta s. I li thnh m t quay c gi.

https://www.youtube.com/watch?v=tpDeHx_cz8E