I hc hc ca: mua g cho, chn, cho bn, mua m hng, phn M h, cho Yamaha, ti l g s, vietlott lnh khuya li alo, phn b, tro co, ri bn, thy cuc, sng, mnh, cht, thch, ri bo bn, nn, sc, p, phi cht, l, my Ngi tng nhm: u ca: mnh quen, dng, cho, ch, vi, anh v; a Spike nh ti chy ra, chng, gp Da bn, mt th, ngoi, vai, wifi, ch, ch; no Okay, nhng tht, l, cao tro v, nng cao th, rt, ngy, ng, Th c, ph 3.

https://www.youtube.com/watch?v=yEXAmFIs77o